2015-12-03 14:42

2015-12-03 14:43

Uppgradera Fryksdalsbanan

KOMMUNIKATION: Stå på er, Tomas Riste och Lars Bull!

Fryksdalen

Det var något som inte stämde, när min hustru och jag tog tåget till Karlstad eller Torsby i somras. Vi trafikanter hade blivit förvarnade om att det skulle bli tillfälliga ändringar i tidtabellen och kanske buss i stället för en del tåg. Anledningen skulle vara att banan tilldelats ett antal miljoner för hastighetshöjande arbeten. Men ingenting hände. När jag den 13 oktober kom åter från en utlandsresa och slog upp tidningen var förklaringen där. EU har från Bryssel bestämt att våra tåg inte ska få köra fortare än 80 km/h därför att rälsen inte är svetsad i skarvarna. ”Det är rena dumheterna”, säger regionrådet Tomas Riste, med all rätt. Skicket hos Fryksdalsbanans spår bevakas och kollas minutiöst. Det är bara att basen för detta inte domderar från Bryssel utan är i Västra Ämtervik.

Det var inte länge sedan en timmes restid Torsby–Karlstad ställdes i utsikt. Det skulle bli en hävstång för utveckling av mellersta och norra Värmland. Ska nu de senaste förbättringarna av Fryksdalsbanan vara bortkastade pengar?

Fryksdalsbanan behöver inte byggas om från grunden, som Lars Bull fruktar. Banans södra hälft har långa raksträckor och skulle kunna köras i 120 km/h. Det går att reducera tidsförluster vid tågmöten.

Visst måste den dag komma då vi svetsar skenskarvarna från Kil till Torsby. Jag vill inte höra tjafset att det blir dyrt. Det kostar att ha ett välfärdssamhälle, men för den sakens skull ska vi inte avveckla välfärden. Möjligheten att göra snabba tågresor är en del av välfärden för oss värmlänningar.

Tomas Riste och Lars Bull, kämpa på! Ni är vana att tas med byråkrater och kan taktiken. Vi ska ha dispens från stolligheten att sänka tåghastigheten på Fryksdalsbanan till 80 km/h.

 

Staffan Mörling

Det var något som inte stämde, när min hustru och jag tog tåget till Karlstad eller Torsby i somras. Vi trafikanter hade blivit förvarnade om att det skulle bli tillfälliga ändringar i tidtabellen och kanske buss i stället för en del tåg. Anledningen skulle vara att banan tilldelats ett antal miljoner för hastighetshöjande arbeten. Men ingenting hände. När jag den 13 oktober kom åter från en utlandsresa och slog upp tidningen var förklaringen där. EU har från Bryssel bestämt att våra tåg inte ska få köra fortare än 80 km/h därför att rälsen inte är svetsad i skarvarna. ”Det är rena dumheterna”, säger regionrådet Tomas Riste, med all rätt. Skicket hos Fryksdalsbanans spår bevakas och kollas minutiöst. Det är bara att basen för detta inte domderar från Bryssel utan är i Västra Ämtervik.

Det var inte länge sedan en timmes restid Torsby–Karlstad ställdes i utsikt. Det skulle bli en hävstång för utveckling av mellersta och norra Värmland. Ska nu de senaste förbättringarna av Fryksdalsbanan vara bortkastade pengar?

Fryksdalsbanan behöver inte byggas om från grunden, som Lars Bull fruktar. Banans södra hälft har långa raksträckor och skulle kunna köras i 120 km/h. Det går att reducera tidsförluster vid tågmöten.

Visst måste den dag komma då vi svetsar skenskarvarna från Kil till Torsby. Jag vill inte höra tjafset att det blir dyrt. Det kostar att ha ett välfärdssamhälle, men för den sakens skull ska vi inte avveckla välfärden. Möjligheten att göra snabba tågresor är en del av välfärden för oss värmlänningar.

Tomas Riste och Lars Bull, kämpa på! Ni är vana att tas med byråkrater och kan taktiken. Vi ska ha dispens från stolligheten att sänka tåghastigheten på Fryksdalsbanan till 80 km/h.

 

Staffan Mörling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.