2015-11-24 06:00

2015-11-24 06:00

Många måste ta sitt ansvar

SAMHÄLLE NÄRINGSPOLITISKT ANSVARIG, FASTIGHETSÄGARNA VÄRMLAND–DALSLAND: Utvecklingen av Sunnes tätort

debatt

I mitt arbete som näringspolitiskt ansvarig för min organisation träffar jag många politiker och tjänstemän i Värmlands och Dalslands kommuner och naturligtvis fastighetsägare och företagare.

Jag möter ett stort engagemang för orten och kommunens utveckling i de samarbetsgrupper som verkar i kommunerna. Det är oftast centrumföreningar och ortsutvecklingsgrupper.

I grupperna är det ett ord som återkommer och som dominerar arbetet i grupperna och det är samverkan.

Kommunerna och dess företrädare tar stort ansvar för att arbetet ska vara långsiktigt stabilt och att utvecklingen ska nå de mål som är uppställda.

Målen skrivs ofta i termer som handelsindex, sysselsättningsgrad, befolkningsutveckling, kundnöjdhet och andra mätbara mål.

I Sunne är det SKUTT som ansvarar för utvecklingsarbetet i centrum tillsammans med en aktiv grupp av fastighetsägare.

SKUTT är en förening bestående av näringsidkare, fastighetsägare och kommun som har verkat i över 10 år.

Sunne är också en av de kommuner där engagemanget är störst från både näringsliv och kommun i mitt ansvarsområde.

Samverkansarbetet lokalt betyder mycket och ger bra resultat, men det räcker inte alltid för att orten ska klara konkurrensen från större städer och externa handelsplatser.

När jag följer statistiken för handel över tiden är det uppenbart att handeln minskar succesivt på de mindre orterna till förmån för de stora handelsplatserna.

På senare tid drivs denna utveckling på av att bankerna blir allt mer ovilliga att låna ut pengar till företag som vill ta över butiker eller starta andra företag med motiveringen att man inte tror att marknaden på orten är tillräckligt stark.

Som alla förstår är det här ett mycket allvarligt problem.

Därtill tar staten bort verksamheter som försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polisen från flera mindre kommuner och kommundelar.

Nu måste politiker på lokal nivå tillsammans med näringsliv och fackliga organisationer gå samman med lokala samarbetsgrupper och övertyga stat och banker om att det får vara slut på raseringen av viktiga samhällsfunktioner.

I annat fall kommer vi se en ännu snabbare avfolkning av landsorten på grund av att företagsetableringar försvåras och att därmed arbetstillfällena uteblir.

De som därmed tvingas flytta från orten till stora städer kommer att möta bostadsbristen där som blir alltmer akut.

Lars Andersson

I mitt arbete som näringspolitiskt ansvarig för min organisation träffar jag många politiker och tjänstemän i Värmlands och Dalslands kommuner och naturligtvis fastighetsägare och företagare.

Jag möter ett stort engagemang för orten och kommunens utveckling i de samarbetsgrupper som verkar i kommunerna. Det är oftast centrumföreningar och ortsutvecklingsgrupper.

I grupperna är det ett ord som återkommer och som dominerar arbetet i grupperna och det är samverkan.

Kommunerna och dess företrädare tar stort ansvar för att arbetet ska vara långsiktigt stabilt och att utvecklingen ska nå de mål som är uppställda.

Målen skrivs ofta i termer som handelsindex, sysselsättningsgrad, befolkningsutveckling, kundnöjdhet och andra mätbara mål.

I Sunne är det SKUTT som ansvarar för utvecklingsarbetet i centrum tillsammans med en aktiv grupp av fastighetsägare.

SKUTT är en förening bestående av näringsidkare, fastighetsägare och kommun som har verkat i över 10 år.

Sunne är också en av de kommuner där engagemanget är störst från både näringsliv och kommun i mitt ansvarsområde.

Samverkansarbetet lokalt betyder mycket och ger bra resultat, men det räcker inte alltid för att orten ska klara konkurrensen från större städer och externa handelsplatser.

När jag följer statistiken för handel över tiden är det uppenbart att handeln minskar succesivt på de mindre orterna till förmån för de stora handelsplatserna.

På senare tid drivs denna utveckling på av att bankerna blir allt mer ovilliga att låna ut pengar till företag som vill ta över butiker eller starta andra företag med motiveringen att man inte tror att marknaden på orten är tillräckligt stark.

Som alla förstår är det här ett mycket allvarligt problem.

Därtill tar staten bort verksamheter som försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polisen från flera mindre kommuner och kommundelar.

Nu måste politiker på lokal nivå tillsammans med näringsliv och fackliga organisationer gå samman med lokala samarbetsgrupper och övertyga stat och banker om att det får vara slut på raseringen av viktiga samhällsfunktioner.

I annat fall kommer vi se en ännu snabbare avfolkning av landsorten på grund av att företagsetableringar försvåras och att därmed arbetstillfällena uteblir.

De som därmed tvingas flytta från orten till stora städer kommer att möta bostadsbristen där som blir alltmer akut.

Lars Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.