2015-11-20 06:00

2015-11-20 06:00

Tack för ert engagemang

INTEGRATIONSHANDLÄGGARE, SUNNE: "Kommunen kommer att klara av detta"

Svar till CUF styrelse om integrationen

Vad glad jag är att ni tar frågan om integration på allvar och har förslag. Låt mej först säga; Kommunen kommer att klara av detta – det är ju ytterst en stor tillgång att det kommer nya invånare till Sunne.

När det gäller era förslag så fungerar det som era två första förslag redan i dag i praktiken. Barn, alla asylsökande barn, har rätt till skolgång på en gång. Just nu har det kommit många barn på en gång men skolorna och ledningen jobbar för fullt med att alla barn skall få gå i skola så fort som möjligt. Studieförbund och frivilliga är också närvarande på asylboendena och bedriver språkundervisning för vuxna. Samhällsorientering dröjer just nu till dess man fått uppehållstillstånd – men vi skall se över om det inte går att få till grundläggande samhällskunskap redan på ett tidigare stadium. Försörjningsstöd kan däremot inte dras in eftersom asylsökande inte får något från kommunen. Som asylsökande får man dagersättning från migrationsverket (för närvarande 21 kronor om dagen om man bor på asylförläggning, som skall räcka till kläder, resor, mediciner mm).

När det gäller praktikplatser håller kommunen ständigt på att leta både internt och externt efter lämpliga platser och där vi vet att det kommer behövas folk i framtiden. Det kan säkert behöva samordnas bättre och bli tydligare. Vad gäller kopplingen till försörjningsstöd så går det heller inte eftersom de nyanlända inte får försörjningsstöd (annat än i undantag). Praktik kommer först i fråga främst när man fått ett uppehållstillstånd. Det är då kopplat till den 2-åriga etableringsplanen som upprättas av Arbetsförmedlingen, som är den statliga myndighet som håller taktpinnen vad gäller integration och etablering. Den ersättning en nyanländ får – etableringsersättningen – är redan i dag direkt kopplad till närvaro och deltagande på SFI, Samhällsorientering och praktik.

Vad det gäller bostäder kan jag inte annat än instämma – börja bygg. Många av de som kommit till Sunne som asylsökande vill bosätta sig här. De har blivit bra bemötta! De har sett att deras barn fått bra skola! Men det är inte bara för nyanlända vi behöver bygga – vi behöver bygga för alla, för unga, för äldre, för särskilda behov och för nyanlända.

Tack för ert engagemang.

Felix Egegren

Vad glad jag är att ni tar frågan om integration på allvar och har förslag. Låt mej först säga; Kommunen kommer att klara av detta – det är ju ytterst en stor tillgång att det kommer nya invånare till Sunne.

När det gäller era förslag så fungerar det som era två första förslag redan i dag i praktiken. Barn, alla asylsökande barn, har rätt till skolgång på en gång. Just nu har det kommit många barn på en gång men skolorna och ledningen jobbar för fullt med att alla barn skall få gå i skola så fort som möjligt. Studieförbund och frivilliga är också närvarande på asylboendena och bedriver språkundervisning för vuxna. Samhällsorientering dröjer just nu till dess man fått uppehållstillstånd – men vi skall se över om det inte går att få till grundläggande samhällskunskap redan på ett tidigare stadium. Försörjningsstöd kan däremot inte dras in eftersom asylsökande inte får något från kommunen. Som asylsökande får man dagersättning från migrationsverket (för närvarande 21 kronor om dagen om man bor på asylförläggning, som skall räcka till kläder, resor, mediciner mm).

När det gäller praktikplatser håller kommunen ständigt på att leta både internt och externt efter lämpliga platser och där vi vet att det kommer behövas folk i framtiden. Det kan säkert behöva samordnas bättre och bli tydligare. Vad gäller kopplingen till försörjningsstöd så går det heller inte eftersom de nyanlända inte får försörjningsstöd (annat än i undantag). Praktik kommer först i fråga främst när man fått ett uppehållstillstånd. Det är då kopplat till den 2-åriga etableringsplanen som upprättas av Arbetsförmedlingen, som är den statliga myndighet som håller taktpinnen vad gäller integration och etablering. Den ersättning en nyanländ får – etableringsersättningen – är redan i dag direkt kopplad till närvaro och deltagande på SFI, Samhällsorientering och praktik.

Vad det gäller bostäder kan jag inte annat än instämma – börja bygg. Många av de som kommit till Sunne som asylsökande vill bosätta sig här. De har blivit bra bemötta! De har sett att deras barn fått bra skola! Men det är inte bara för nyanlända vi behöver bygga – vi behöver bygga för alla, för unga, för äldre, för särskilda behov och för nyanlända.

Tack för ert engagemang.

Felix Egegren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.