2015-11-17 06:00

2015-11-17 14:01

Dags att börja jobba

SUNNE CUF SUNNES STYRELSE: Så kan flyktingsituationen hanteras på ett bra sätt

Situationen som Sverige nu befinner sig i med det oerhörda tryck från den flyktingström som når EU är ohållbar. Våra system har nått sin fulla kapacitet och vi ser runt om i landet hur myndigheter och institutioner inte klarar av att fullgöra sina uppgifter. Det är bra att Sverige nu infört gränskontroller och att vi ser en mer tydlig, restriktiv och ansvarsfull riktning från Allianspartierna. Det uppkomna läget i Sunne med många nyanlända som kommer till vår kommun är svårt, Hur ska vi klara av att hålla samman vår kommun och vårt samhälle och hur ska vi kunna hjälpa utan att stjälpas? CUF presenterade därför en rapport för hur kommunen ska klara av det uppkomna läget för att se till att kostnaderna skall kunna minska på lång sikt, att vår kommun ska hålla ihop, att vi kan erbjuda ett bra mottagande samtidigt som vi ställer krav på individen i frågan om dennes integration.

1. Språket och samhället

Vi vill att kommunen i samarbete med studieförbunden inför intensivundervisning i Svenska för barn innan de börjar i skolan samt att undervisning i Svenska och Samhällsorientering skall ges snarast möjligt för de som anlänt till Asylboendet. Vi vill även att försörjningsstödet skall fortsättas dras in för den som inte fullföljer sin undervisning.

2. Eget ansvar i praktiken

Vi vill att kommunen gör en genomlysning av sina verksamheter och undersöker möjligheten för att ta fram en plan med ett flertal praktikplatser kopplade till försörjningsstödet samt att detta kompletteras med en praktikplikt (under undervisningstiden) för den som fått uppehållstillstånd. Den som inte fullföljer sin praktik ska få indraget försörjningsstöd.

3. Börja bygg

För att underlätta bostadsbristen i för Sunneborna vill vi att kommunen (via Sunne Bostad) uppför bostadsmoduler på olika platser. Miljö- & Bygglovsnämnden skall få i uppdrag att ta fram en plan för att försnabba handläggningstider för såväl planprocesser som bygglovsansökningar. Vi vill att Sunne Bostad ska redovisa platser för Kommunstyrelsen där man är beredd att uppföra bostäder. Det är dags att börja jobba. Vi förstår den som oroar sig över hur vi ska klara det här och vi tycker att det är viktigt att vi tar det på allvar och agerar utifrån det. Det finns alltför många kommunpolitiker som bara pratar och pratar – vi vill gå till handling.

Emil Johansson (C), ordförande

Anton Svahn (C)

Andreas Jonsson (C)

Situationen som Sverige nu befinner sig i med det oerhörda tryck från den flyktingström som når EU är ohållbar. Våra system har nått sin fulla kapacitet och vi ser runt om i landet hur myndigheter och institutioner inte klarar av att fullgöra sina uppgifter. Det är bra att Sverige nu infört gränskontroller och att vi ser en mer tydlig, restriktiv och ansvarsfull riktning från Allianspartierna. Det uppkomna läget i Sunne med många nyanlända som kommer till vår kommun är svårt, Hur ska vi klara av att hålla samman vår kommun och vårt samhälle och hur ska vi kunna hjälpa utan att stjälpas? CUF presenterade därför en rapport för hur kommunen ska klara av det uppkomna läget för att se till att kostnaderna skall kunna minska på lång sikt, att vår kommun ska hålla ihop, att vi kan erbjuda ett bra mottagande samtidigt som vi ställer krav på individen i frågan om dennes integration.

1. Språket och samhället

Vi vill att kommunen i samarbete med studieförbunden inför intensivundervisning i Svenska för barn innan de börjar i skolan samt att undervisning i Svenska och Samhällsorientering skall ges snarast möjligt för de som anlänt till Asylboendet. Vi vill även att försörjningsstödet skall fortsättas dras in för den som inte fullföljer sin undervisning.

2. Eget ansvar i praktiken

Vi vill att kommunen gör en genomlysning av sina verksamheter och undersöker möjligheten för att ta fram en plan med ett flertal praktikplatser kopplade till försörjningsstödet samt att detta kompletteras med en praktikplikt (under undervisningstiden) för den som fått uppehållstillstånd. Den som inte fullföljer sin praktik ska få indraget försörjningsstöd.

3. Börja bygg

För att underlätta bostadsbristen i för Sunneborna vill vi att kommunen (via Sunne Bostad) uppför bostadsmoduler på olika platser. Miljö- & Bygglovsnämnden skall få i uppdrag att ta fram en plan för att försnabba handläggningstider för såväl planprocesser som bygglovsansökningar. Vi vill att Sunne Bostad ska redovisa platser för Kommunstyrelsen där man är beredd att uppföra bostäder. Det är dags att börja jobba. Vi förstår den som oroar sig över hur vi ska klara det här och vi tycker att det är viktigt att vi tar det på allvar och agerar utifrån det. Det finns alltför många kommunpolitiker som bara pratar och pratar – vi vill gå till handling.

Emil Johansson (C), ordförande

Anton Svahn (C)

Andreas Jonsson (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.