2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Förvånande cykelväg

BRÅRUD

Vi Brårudsbor ser med förvåning att kommunen bygger en extra gång och cykelbana längs Fabriksgatan. Vi har ju redan en väl fungerande led längs Sundgatan. Eftersom det av praktiska skäl aldrig kommer att ske någon befolkningsökning i vårt område så ser vi inte nyttan med detta bygge. Vi läser ju ofta om pengabrist i kommunens kassa och då måste man ju vara sparsam i allt man gör. Om det nu trots allt fanns lite pengar kvar så skulle man väl ha kunnat satsa dem på gång och cykelväg med belysning längs Gyllebyallén. I detta område av Sunne vet vi ju redan att antalet boende kommer att öka de närmaste åren. Sunne kommun, se upp med var ni satsar våra pengar!

Brårudsbo

Vi Brårudsbor ser med förvåning att kommunen bygger en extra gång och cykelbana längs Fabriksgatan. Vi har ju redan en väl fungerande led längs Sundgatan. Eftersom det av praktiska skäl aldrig kommer att ske någon befolkningsökning i vårt område så ser vi inte nyttan med detta bygge. Vi läser ju ofta om pengabrist i kommunens kassa och då måste man ju vara sparsam i allt man gör. Om det nu trots allt fanns lite pengar kvar så skulle man väl ha kunnat satsa dem på gång och cykelväg med belysning längs Gyllebyallén. I detta område av Sunne vet vi ju redan att antalet boende kommer att öka de närmaste åren. Sunne kommun, se upp med var ni satsar våra pengar!

Brårudsbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.