2015-09-29 06:00

2015-09-29 08:49

Handeln minskar i våra kommuners centrum

HANDEL FASTIGHETSÄGARNA VÄRMLAND-DALSLAND: Gäller att bryta trenden

Jag har fått senaste statistiken för handeln i våra kommuner från Handelns Utredningsinstitut (HUI). Trenden fortsätter där externa köpcenter och näthandel tar en allt större andel av den totala handeln och därmed är den stora förloraren centrumhandeln. Dessutom flyttar handeln från mindre kommuner till större kommuner som dominerar allt mer med större utbud och längre öppettider. Det kan tyckas att det inte spelar så stor roll var vi handlar. Handeln ger ju sysselsättning både i produktionen av varor och vid försäljningen oavsett var handeln sker. Men konsekvenserna har redan blivit stora i många centrumkärnor och om trenden med allt mindre handel i centrum fortsätter kommer vi att se tomma lokaler i allt fler kommuner. Det här påverkar de handlare som ligger granne med de tomma lokalerna. Man är beroende av att ha butiksgrannar som hjälper till att dra kunder till sin butik. Det blir lätt en negativ spiral. En annan effekt av den minskade handeln i centrum är att besökaren och kunden upplever platsen mindre attraktiv och det förstärker ytterligare förskjutningen av handeln från centrum till andra inköpsställen. Om vi ska bryta den här trenden gäller det nu att kommun, näringsidkare, handlare och fastighetsägare går samman och engagerar sig i en centrumförening. Det finns många exempel där ett sådant samarbete fått en avgörande positiv effekt på utvecklingen. När parterna bidrar med sin kompetens och ansvar blir det en positiv utveckling. Föreningen ansvarar för information och marknadsföring och kan arrangera aktiviteter som lockar besökare till centrum. Andra goda exempel är där man samverkar med att förbättra den fysiska miljön genom bland annat bättre belysning, blommor och träd och ombyggnad av gatorna för att gynna gående och cyklister framför allt. Lösningen heter samarbete.

Jag har fått senaste statistiken för handeln i våra kommuner från Handelns Utredningsinstitut (HUI). Trenden fortsätter där externa köpcenter och näthandel tar en allt större andel av den totala handeln och därmed är den stora förloraren centrumhandeln. Dessutom flyttar handeln från mindre kommuner till större kommuner som dominerar allt mer med större utbud och längre öppettider. Det kan tyckas att det inte spelar så stor roll var vi handlar. Handeln ger ju sysselsättning både i produktionen av varor och vid försäljningen oavsett var handeln sker. Men konsekvenserna har redan blivit stora i många centrumkärnor och om trenden med allt mindre handel i centrum fortsätter kommer vi att se tomma lokaler i allt fler kommuner. Det här påverkar de handlare som ligger granne med de tomma lokalerna. Man är beroende av att ha butiksgrannar som hjälper till att dra kunder till sin butik. Det blir lätt en negativ spiral. En annan effekt av den minskade handeln i centrum är att besökaren och kunden upplever platsen mindre attraktiv och det förstärker ytterligare förskjutningen av handeln från centrum till andra inköpsställen. Om vi ska bryta den här trenden gäller det nu att kommun, näringsidkare, handlare och fastighetsägare går samman och engagerar sig i en centrumförening. Det finns många exempel där ett sådant samarbete fått en avgörande positiv effekt på utvecklingen. När parterna bidrar med sin kompetens och ansvar blir det en positiv utveckling. Föreningen ansvarar för information och marknadsföring och kan arrangera aktiviteter som lockar besökare till centrum. Andra goda exempel är där man samverkar med att förbättra den fysiska miljön genom bland annat bättre belysning, blommor och träd och ombyggnad av gatorna för att gynna gående och cyklister framför allt. Lösningen heter samarbete.

  • Lars Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.