2015-09-04 06:00

2015-09-04 09:26

Främlingsfientlighet leder fel

POLITIK ORDFÖRANDE, PARTIFÖRENINGEN SUNNE: Medmänskligheten värderas lyckligtvis högt i Sunne

Replik

på Runar Filpers insändare ”Sunne mår inte bra”.

Lyckligtvis har vi i Sunne en kommun som värderar medmänsklighet högre än floskler om ekonomisk undergång på grund av invandring. Sanningen är den att Sverige och Tyskland är de länder i Europa som följer FN:s konvention om mänskliga rättigheter som i 14:e artikeln garanterar asylrätten. Vi har just nu de största flyktingströmmarna i världen sedan andra världskriget på grund av krigen i Mellanöstern och oroligheterna på Afrikas horn. Att i det läget neka desperata familjer på flykt asyl vore omänskligt. Syrien och Irak som drabbats hårdast av IS härjningar och inbördeskrig har miljontals människor på flykt. De flesta inom länderna men också till stor del i angränsande länder. Situationen i flyktinglägren är svår eftersom mängden flyktingar är enorm. Det är självklart så att vi ska hjälpa till med mat, mediciner, filtar och annan katastrofhjälp, men vi kan knappast ge dessa människor den hjälp som leder till en ny framtid där. Det är främst denna förhoppning som leder flyktingströmmarna vidare till Europa.I Sverige och Sunne har vi bekymmer med den demografiska utvecklingen. Befolkningen blir äldre och antalet personer i arbetsför ålder färre. På inte allt för lång sikt innebär detta att välfärden blir omöjlig att upprätthålla såvida vi inte fyller på med arbetskraft utifrån. Flyktingarna från Mellanöstern är ofta välutbildade och ambitiösa människor som inget hellre vill än att komma i arbete. Man kan uttrycka det så att vi genom vårt flyktingmottagande investerar i vår gemensamma framtid. Vi kan inte låta SD:s xenofobiska världsbild styra samhällsutvecklingen. Det skulle ofrånkomligen på sikt att leda till ett minskat ekonomiskt utrymme för skola, vård och omsorg. Lösningen är givetvis att fler människor arbetar och betalar skatt. Invandringen till Sunne är ett bidrag till att klara detta.

på Runar Filpers insändare ”Sunne mår inte bra”.

Lyckligtvis har vi i Sunne en kommun som värderar medmänsklighet högre än floskler om ekonomisk undergång på grund av invandring. Sanningen är den att Sverige och Tyskland är de länder i Europa som följer FN:s konvention om mänskliga rättigheter som i 14:e artikeln garanterar asylrätten. Vi har just nu de största flyktingströmmarna i världen sedan andra världskriget på grund av krigen i Mellanöstern och oroligheterna på Afrikas horn. Att i det läget neka desperata familjer på flykt asyl vore omänskligt. Syrien och Irak som drabbats hårdast av IS härjningar och inbördeskrig har miljontals människor på flykt. De flesta inom länderna men också till stor del i angränsande länder. Situationen i flyktinglägren är svår eftersom mängden flyktingar är enorm. Det är självklart så att vi ska hjälpa till med mat, mediciner, filtar och annan katastrofhjälp, men vi kan knappast ge dessa människor den hjälp som leder till en ny framtid där. Det är främst denna förhoppning som leder flyktingströmmarna vidare till Europa.I Sverige och Sunne har vi bekymmer med den demografiska utvecklingen. Befolkningen blir äldre och antalet personer i arbetsför ålder färre. På inte allt för lång sikt innebär detta att välfärden blir omöjlig att upprätthålla såvida vi inte fyller på med arbetskraft utifrån. Flyktingarna från Mellanöstern är ofta välutbildade och ambitiösa människor som inget hellre vill än att komma i arbete. Man kan uttrycka det så att vi genom vårt flyktingmottagande investerar i vår gemensamma framtid. Vi kan inte låta SD:s xenofobiska världsbild styra samhällsutvecklingen. Det skulle ofrånkomligen på sikt att leda till ett minskat ekonomiskt utrymme för skola, vård och omsorg. Lösningen är givetvis att fler människor arbetar och betalar skatt. Invandringen till Sunne är ett bidrag till att klara detta.

  • Lars-Gunnar Johnson (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.