2015-09-04 06:00

2015-09-04 09:26

Bättre tillsyn efterlyses

MILJÖ

Hur hanterar Sunne kommun sopor och avlopp? Efter den väg som vi bor har vi tre fast boende och ett fritidshus. Endast en har soptunna med tömning var fjortonde dag. Tre stycken har trekammarbrunn med tömning en gång om året. En fast boende har varken soptunna eller avlopp, endast en slang rakt ner i marken och utedass. Hur hanterar kommunen detta? Bättre tillsyn, tack!

Hur hanterar Sunne kommun sopor och avlopp? Efter den väg som vi bor har vi tre fast boende och ett fritidshus. Endast en har soptunna med tömning var fjortonde dag. Tre stycken har trekammarbrunn med tömning en gång om året. En fast boende har varken soptunna eller avlopp, endast en slang rakt ner i marken och utedass. Hur hanterar kommunen detta? Bättre tillsyn, tack!

  • 68696

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.