2015-07-31 06:00

2015-07-31 09:06

"Ni stirrar er blinda"

POLITIK: Svar till Pär Stjernberg (HS)

I en insändare i Fryksdalsbygden den 24 juli svarade Pär Stjernberg från Hela Sunne på vår insändare där Centerpartiets ungdomsförbund presenterade fem förslag för en bättre skola.

Pär pekar på att det finns skolor i Sunne i dag som har utökat tiden för idrott med timplanen som grund, vilket absolut är bra, men vi vill att kommunen utökar tiden för idrott i timplanen med 40 minuter i veckan för alla årskurser så att detta ska gälla alla.

Vi vill att programmering införs från årskurs ett och som vi påpekade i vår insändare så ska detta alltså vara ett komplement/fördjupning för ämnena matte, teknik och slöjd. Det är bra att detta funnits som lovaktivitet men det behövs också lyftas in i undervisningen.

Vi vill se mer IT i skolan genom investeringar i fler datorer och en kommunal IT-strategi för en bredare och bättre användning av de digitala verktyg som finns i skolan. I ett allt mer digitalt samhälle måste elever rustas för att kunna möta framtidens utmaningar och då krävs det att skolan också hänger med i den utvecklingen.

Vi tycker att det behövs mer entreprenörskap i skolan och vi har bl.a. därför satt upp ett mål om att Sunne ska ha flest andel elever som driver UF-företag.

Det är dock lite ironiskt att företrädare från Hela Sunne talar sig varma om att det är viktigt med bra kontakt med näringslivet när en av deras främsta företrädare (Herr Gillberg) anser att man ska dra ner på resurserna till Näringslivsenheten.

Skillnaden mellan CUF och HS är att vi presenterar konkreta förslag framåt och mot det står ett parti utan konkreta förslag och en strävan att gå bakåt.

För när man tillträdde valde man att stoppa starten av Skäggebergsskolans renovering och sedan tillsatte man en utredning om Sunnes skolstruktur, en fråga som kommunen redan utrett två gånger p.g.a att man vill öppna skolan i Rottneros. Ett förslag som minoritetsstyret fick stöd av Sverigedemokraterna för att driva igenom

När utredningen presenterade sin delrapport här i början på sommaren där man ansåg att Skäggebergsskolan skulle renoveras för 250 elever och att Rottneros skulle fortsätta vara nedlagd så ansåg man att dessa svar i utredningen var fel svar och skickade därför detta på återremiss.

Det är tragiskt att se hur den nya majoriteten med (S) och (HS) i spetsen verkar ha stirrat sig blinda på att öppna gamla lokaler och byggnader istället för på att utveckla elevernas undervisning.

Ett inriktningsbeslut för Skäggebergsskolan må vara taget som Pär påpekar, men det beslutet inkluderar inte frågan om hur många elever som ska gå på skolan, vilket gör att man fortfarande står stilla i frågan.

Pär Stjernberg bör sopa framför egen dörr innan han pekar på att vi ska visa anständighet, för om det funnits något av det hos den nuvarande majoriteten så skulle den ryckt upp sig och förmått sig ta ansvar och slutfört det viktiga arbete med skolan som påbörjats.

Emil Johansson (C)

ordförande CUF Sunne

Anton Svahn (C)

styrelseledamot CUF Sunne

I en insändare i Fryksdalsbygden den 24 juli svarade Pär Stjernberg från Hela Sunne på vår insändare där Centerpartiets ungdomsförbund presenterade fem förslag för en bättre skola.

Pär pekar på att det finns skolor i Sunne i dag som har utökat tiden för idrott med timplanen som grund, vilket absolut är bra, men vi vill att kommunen utökar tiden för idrott i timplanen med 40 minuter i veckan för alla årskurser så att detta ska gälla alla.

Vi vill att programmering införs från årskurs ett och som vi påpekade i vår insändare så ska detta alltså vara ett komplement/fördjupning för ämnena matte, teknik och slöjd. Det är bra att detta funnits som lovaktivitet men det behövs också lyftas in i undervisningen.

Vi vill se mer IT i skolan genom investeringar i fler datorer och en kommunal IT-strategi för en bredare och bättre användning av de digitala verktyg som finns i skolan. I ett allt mer digitalt samhälle måste elever rustas för att kunna möta framtidens utmaningar och då krävs det att skolan också hänger med i den utvecklingen.

Vi tycker att det behövs mer entreprenörskap i skolan och vi har bl.a. därför satt upp ett mål om att Sunne ska ha flest andel elever som driver UF-företag.

Det är dock lite ironiskt att företrädare från Hela Sunne talar sig varma om att det är viktigt med bra kontakt med näringslivet när en av deras främsta företrädare (Herr Gillberg) anser att man ska dra ner på resurserna till Näringslivsenheten.

Skillnaden mellan CUF och HS är att vi presenterar konkreta förslag framåt och mot det står ett parti utan konkreta förslag och en strävan att gå bakåt.

För när man tillträdde valde man att stoppa starten av Skäggebergsskolans renovering och sedan tillsatte man en utredning om Sunnes skolstruktur, en fråga som kommunen redan utrett två gånger p.g.a att man vill öppna skolan i Rottneros. Ett förslag som minoritetsstyret fick stöd av Sverigedemokraterna för att driva igenom

När utredningen presenterade sin delrapport här i början på sommaren där man ansåg att Skäggebergsskolan skulle renoveras för 250 elever och att Rottneros skulle fortsätta vara nedlagd så ansåg man att dessa svar i utredningen var fel svar och skickade därför detta på återremiss.

Det är tragiskt att se hur den nya majoriteten med (S) och (HS) i spetsen verkar ha stirrat sig blinda på att öppna gamla lokaler och byggnader istället för på att utveckla elevernas undervisning.

Ett inriktningsbeslut för Skäggebergsskolan må vara taget som Pär påpekar, men det beslutet inkluderar inte frågan om hur många elever som ska gå på skolan, vilket gör att man fortfarande står stilla i frågan.

Pär Stjernberg bör sopa framför egen dörr innan han pekar på att vi ska visa anständighet, för om det funnits något av det hos den nuvarande majoriteten så skulle den ryckt upp sig och förmått sig ta ansvar och slutfört det viktiga arbete med skolan som påbörjats.

Emil Johansson (C)

ordförande CUF Sunne

Anton Svahn (C)

styrelseledamot CUF Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.