2015-07-31 06:00

2015-07-31 08:32

Ännu ett tydligt övertramp

POLITIK: Kommentar till Björn Gillbergs inlägg 28 juli

Slottet

Nu har det hänt igen, Björn Gillberg (HS) har i en insändare i FB den 28 juli skrivit om påstådda övertramp i rustningen av Slottet. Om några sådana har skett vet jag inte, däremot vet jag att Gillberg själv gjorde ett tydligt övertramp i sin insändare. Det är nämligen så att han inte bara påpekade det han ser som missförhållanden utan gick steget längre och dikterade för Miljö- och bygglovsnämnden (MBN) hur den ska agera i frågan. Det är ett tydligt övertramp.

Som påpekats för Gillberg flertalet gånger tidigare får inte han eller någon annan utomstående politiker försöka, direkt eller indirekt, påverka MBN:s agerande i en enskild fråga. Detta får inte ske via media, vid möten eller bakom stängda dörrar. Det är strängt förbjudet för Gillberg att, ännu en gång, lägga sig i MBN:s handläggning av ärenden.

Han får gärna informera nämnden om uppfattade missförhållanden, skriva insändare med mera, men han får inte säga till nämnden hur de bör eller ska agera. De reglerna finns för att säkerställa nämndens oberoende, se till så att privatpersoner och företag får en rättssäker prövning av deras sak och för att ärenden inte ska politiseras.

Vi kan inte fortsätta så här! Vi kan inte ha en måttstock för Björn Gillberg och en annan måttstock för alla andra. Alla politiker måste följa gällande författningar och sedvänja hela tiden, inte bara när det passar sig.

Fredrik Andersson (M)

2:e vice ordförande kommunfullmäktige

Nu har det hänt igen, Björn Gillberg (HS) har i en insändare i FB den 28 juli skrivit om påstådda övertramp i rustningen av Slottet. Om några sådana har skett vet jag inte, däremot vet jag att Gillberg själv gjorde ett tydligt övertramp i sin insändare. Det är nämligen så att han inte bara påpekade det han ser som missförhållanden utan gick steget längre och dikterade för Miljö- och bygglovsnämnden (MBN) hur den ska agera i frågan. Det är ett tydligt övertramp.

Som påpekats för Gillberg flertalet gånger tidigare får inte han eller någon annan utomstående politiker försöka, direkt eller indirekt, påverka MBN:s agerande i en enskild fråga. Detta får inte ske via media, vid möten eller bakom stängda dörrar. Det är strängt förbjudet för Gillberg att, ännu en gång, lägga sig i MBN:s handläggning av ärenden.

Han får gärna informera nämnden om uppfattade missförhållanden, skriva insändare med mera, men han får inte säga till nämnden hur de bör eller ska agera. De reglerna finns för att säkerställa nämndens oberoende, se till så att privatpersoner och företag får en rättssäker prövning av deras sak och för att ärenden inte ska politiseras.

Vi kan inte fortsätta så här! Vi kan inte ha en måttstock för Björn Gillberg och en annan måttstock för alla andra. Alla politiker måste följa gällande författningar och sedvänja hela tiden, inte bara när det passar sig.

Fredrik Andersson (M)

2:e vice ordförande kommunfullmäktige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.