2015-07-28 06:00

2015-07-28 08:18

Fogskum, träspackel och skruv – varför?

SUNNE HELA SUNNE: Upprustningen av Slottet

Äntligen rustas Slottet. Det är ofattbart att Sunnes styrande partier under årtionden har låtit Slottet förfalla. Hela Sunnes första motion i höstas i kommunfullmäktige handlade om att kommunen skulle behålla Slottet och rusta det. Därigenom skulle 20 arbetsplatser kunna skapas i Slottet för kommunens personal, som i nuet är inhyst i polishuset för en årshyra om cirka 400 000 kronor. Så blev det nu inte. I maj röstades Hela Sunnes motion ner av de borgerliga partierna, Socialdemokraterna och Vänstern. För motionen röstade förutom Hela Sunne, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Nu besitter Slottet stora kulturhistoriska värden och skyddas därför av det så kallade förvanskningsförbudet i Plan och Bygglagen (PBL). Slottet är därutöver skyddat genom särskilda föreskrifter i gällande detaljplan. Där sägs bland annat att ”underhåll ska ske med ursprungliga material och tekniker”.

Att Slottet såldes för endast 250 000 kronor har av de partier, som beslutade att sälja fastigheten, motiverats med att Slottet till följd av förfallet måste rustas för flera miljoner kronor. Dessutom har anförts att det är speciellt kostsamt att rusta byggnaden, mot bakgrund av kraven om ursprungliga material och tekniker.

Ett stort ansvar vilar nu på köparen för att tillse att den renovering, som sker av fasaden, sköts enligt gällande föreskrifter. Hitintills har dock övertramp noterats. Sålunda har fogskum använts för att täta glipor mellan hörnbrädor och träpanelen. Fogskum är som bekant en syntetisk produkt, som ej kan klassas som ursprungligt material. Sak samma gäller beträffande fogmassa, som använts för att dölja iskarvningar av nytt virke i befintlig panel. På sina håll har därutöver panel skruvats fast, trots att panelen ursprungligen är spikad.

Den ansvariga myndigheten, det vill säga Plan- och bygglovsnämnden, är granne med Slottet. Vi förutsätter att nämnden ser till att renoveringen fortsättningsvis sker enligt gällande bestämmelser och då speciellt enligt de 21 punkter, som rekommenderas av bebyggelseantikvarien Susanna Björklöf. Övertrampen beror sannolikt på okunskap hos de utländska gästarbetare, som sköter renoveringen. Men ytterst vilar ansvaret på de nya ägarna.

Äntligen rustas Slottet. Det är ofattbart att Sunnes styrande partier under årtionden har låtit Slottet förfalla. Hela Sunnes första motion i höstas i kommunfullmäktige handlade om att kommunen skulle behålla Slottet och rusta det. Därigenom skulle 20 arbetsplatser kunna skapas i Slottet för kommunens personal, som i nuet är inhyst i polishuset för en årshyra om cirka 400 000 kronor. Så blev det nu inte. I maj röstades Hela Sunnes motion ner av de borgerliga partierna, Socialdemokraterna och Vänstern. För motionen röstade förutom Hela Sunne, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Nu besitter Slottet stora kulturhistoriska värden och skyddas därför av det så kallade förvanskningsförbudet i Plan och Bygglagen (PBL). Slottet är därutöver skyddat genom särskilda föreskrifter i gällande detaljplan. Där sägs bland annat att ”underhåll ska ske med ursprungliga material och tekniker”.

Att Slottet såldes för endast 250 000 kronor har av de partier, som beslutade att sälja fastigheten, motiverats med att Slottet till följd av förfallet måste rustas för flera miljoner kronor. Dessutom har anförts att det är speciellt kostsamt att rusta byggnaden, mot bakgrund av kraven om ursprungliga material och tekniker.

Ett stort ansvar vilar nu på köparen för att tillse att den renovering, som sker av fasaden, sköts enligt gällande föreskrifter. Hitintills har dock övertramp noterats. Sålunda har fogskum använts för att täta glipor mellan hörnbrädor och träpanelen. Fogskum är som bekant en syntetisk produkt, som ej kan klassas som ursprungligt material. Sak samma gäller beträffande fogmassa, som använts för att dölja iskarvningar av nytt virke i befintlig panel. På sina håll har därutöver panel skruvats fast, trots att panelen ursprungligen är spikad.

Den ansvariga myndigheten, det vill säga Plan- och bygglovsnämnden, är granne med Slottet. Vi förutsätter att nämnden ser till att renoveringen fortsättningsvis sker enligt gällande bestämmelser och då speciellt enligt de 21 punkter, som rekommenderas av bebyggelseantikvarien Susanna Björklöf. Övertrampen beror sannolikt på okunskap hos de utländska gästarbetare, som sköter renoveringen. Men ytterst vilar ansvaret på de nya ägarna.

  • Björn O. Gillberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.