2017-06-01 18:59

2017-06-01 18:59

Kulturskolan sjöng in våren

MUSIK: Höll konsertkväll och stipendieutdelning i Sunne kyrka

Kulturskolans elever höll traditionsenlig vårkonsert i Sunne kyrka under tisdagskvällen. Där även nio av eleverna vid skolan premierades med stipendier.

Kulturskolan har i många år hållit två konserter i Sunne kyrka om vårarna, en för de yngre eleverna och en för de äldre. Under tisdagskvällen var det de äldre elevernas tur att inta kyrkan för att instrumentera det de lärt sig under läsåret.

– Det var riktiga superframträdanden av alla elever, det känns fantastiskt att de har spelat i så många år hos oss. Att de har fortsatt trots dyra inköp av instrument, man måste ha ett brinnande intresse för musiken. Kulturskolan är en bra grogrund för att lära sig spela, menar Tuula Dajén, kulturchef.

Under kvällen delades även nio stipendier ut inom olika områden. Stipendierna kan man få för personliga framsteg i antingen musik, bild eller dans. Enligt Kulturskolan kan man även få dem för att man är en pålitlig och framåtsträvande elev som ställer upp vid olika tillfällen och sprider positiv energi vid övningar och uppträdanden. Premierna uppgår i ett belopp av 500 kronor.

De mottog stipendier av Kulturskolan (namn, ålder och utövande):

Nathalie Andersson Eriksson 15, dans, Astrid Axelsson 13, dans, Albin Neuman 18, slagverk, Sara Oskarsson 16, sång, Sara Bjuremo 15, tvärflöjt, Maja Utter 15, tvärflöjt, Emilia Svensson 16, tvärflöjt.

Dessutom förvaltas två stipendier från Svenska Kyrkan som i år gavs till Anna Skol Niklasson 18, dans och Victoria Hjerpe Östlind 17, dans

Kulturskolan har i många år hållit två konserter i Sunne kyrka om vårarna, en för de yngre eleverna och en för de äldre. Under tisdagskvällen var det de äldre elevernas tur att inta kyrkan för att instrumentera det de lärt sig under läsåret.

– Det var riktiga superframträdanden av alla elever, det känns fantastiskt att de har spelat i så många år hos oss. Att de har fortsatt trots dyra inköp av instrument, man måste ha ett brinnande intresse för musiken. Kulturskolan är en bra grogrund för att lära sig spela, menar Tuula Dajén, kulturchef.

Under kvällen delades även nio stipendier ut inom olika områden. Stipendierna kan man få för personliga framsteg i antingen musik, bild eller dans. Enligt Kulturskolan kan man även få dem för att man är en pålitlig och framåtsträvande elev som ställer upp vid olika tillfällen och sprider positiv energi vid övningar och uppträdanden. Premierna uppgår i ett belopp av 500 kronor.

De mottog stipendier av Kulturskolan (namn, ålder och utövande):

Nathalie Andersson Eriksson 15, dans, Astrid Axelsson 13, dans, Albin Neuman 18, slagverk, Sara Oskarsson 16, sång, Sara Bjuremo 15, tvärflöjt, Maja Utter 15, tvärflöjt, Emilia Svensson 16, tvärflöjt.

Dessutom förvaltas två stipendier från Svenska Kyrkan som i år gavs till Anna Skol Niklasson 18, dans och Victoria Hjerpe Östlind 17, dans

  • Christoffer Tuulik