2017-02-16 16:21

2017-02-16 16:22

Årsmöte Sunne MHF-avdelning

ÅRSMÖTE

Sunne. Sunne MHF-avdelning har en livlig verksamhet. Flera aktiviteter är årligen återkommande såsom firande av Folknykterhetens dag på Kristi himmelsfärdsdag. Den var förlagd till sommarhemmet Sundsberget. Talare var Mats Haglund, Rättvik. Sångarbröderna spelade och sjöng och MHF deltog med fana.

Varje år uppmärksammas också Trafiknykterhetens dag. Rolf Gatback fanns vid Bilprovningen i Sunne och diskuterade nykterhet och delade ut information.

På Södra Vikens skogs- och transportdag förra våren deltog MHF med att visa en film om vådan att sms:a under bilkörning. Varje sommar deltar Sunneavdelningen i rastplatsaktiviteten Ta paus förlagd till Tossebergsklätten då man bjuder på kaffe och samtalar med de som besöker rastplatsen. Det brukar vara mycket uppskattat.

Många andra aktiviteter deltar också Sunne MHF-avdelning i under året.

På årsmötet den 5 februari valdes följande in i styrelsen. Gunnar Flink, ordförande. Övriga: Nils-Åke Nilsson, Anna Jansson, Carina Liljemark och Rolf Gatback.

Sunne. Sunne MHF-avdelning har en livlig verksamhet. Flera aktiviteter är årligen återkommande såsom firande av Folknykterhetens dag på Kristi himmelsfärdsdag. Den var förlagd till sommarhemmet Sundsberget. Talare var Mats Haglund, Rättvik. Sångarbröderna spelade och sjöng och MHF deltog med fana.

Varje år uppmärksammas också Trafiknykterhetens dag. Rolf Gatback fanns vid Bilprovningen i Sunne och diskuterade nykterhet och delade ut information.

På Södra Vikens skogs- och transportdag förra våren deltog MHF med att visa en film om vådan att sms:a under bilkörning. Varje sommar deltar Sunneavdelningen i rastplatsaktiviteten Ta paus förlagd till Tossebergsklätten då man bjuder på kaffe och samtalar med de som besöker rastplatsen. Det brukar vara mycket uppskattat.

Många andra aktiviteter deltar också Sunne MHF-avdelning i under året.

På årsmötet den 5 februari valdes följande in i styrelsen. Gunnar Flink, ordförande. Övriga: Nils-Åke Nilsson, Anna Jansson, Carina Liljemark och Rolf Gatback.