2016-09-08 17:16

2016-09-08 17:16

Bra solros-år

SUNNE: Bra år för solrosor

Dessa närmar sig nu 3,30 meter över marken! 2016 är ett bra solros-år, i alla fall här på Hea, här Elen och Sveinung Eide på Kaptensvägen.