2015-07-31 08:11

2015-07-31 08:11

Dan-Olof Melander

DÖDSFALL: Sunne

Dan-Olof Melander avled fredag 24 juli i en ålder av 61 år. Han var född och uppvuxen i Ljusdal i Hälsingland. Vid Bollnäs Folkhögskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) genomförde han sin utbildning i musik och tog sin violinpedagogexamen år 1978.

Samma år som Dan-Olof tog sin musiklärarexamen flyttade han och makan Ann-Britt till Värmland. Där anställdes han som musikkonsulent inom EFS 7:e distriktet, som då omfattade Värmland, Närke och halva Dalsland. Huvuduppgiften som musikkonsulent var att inspirera och leda körer. I många år efter hans anställning fortsatte Dan-Olof som en mycket uppskattad ledare på de årliga musiklägren på EFS Sandvikengården, Edane.

1983 anställdes Dan-Olof vid Sunne kommunala musikskola och 1984 flyttade familjen till Sunne. Dan-Olof hade kvar sin anställning som musiklärare vid Sunne kommun till sin bortgång.

Den kristna tron var navet i Dan-Olofs liv. Gud var källan ur vilket musiken och glädjen flödade, men också källan till kraft när livet inte blir som man tänker sig. I många år var han ordförande i Sunne Lutherska missionsförening, EFS, där han genom sin glädje, trosvisshet och engagemang hade en ovärderlig betydelse. Genom sin musik och sin livsbejakande tolkning av tron gav han glädje och inspiration vidare till alla. Med Dan-Olof kunde man skratta och skämta ena stunden för att strax därefter ha de allra djupaste existentiella samtal. I honom gick glädje och skratt alltid hand i hand med allvar och djup. Dan-Olof var i hela sin person en varmt kristen. Där tillfälle erbjöds till bön och lovsång, oavsett i vilken kristen församling mötet skedde, där fanns ofta Dan-Olof med. Att han var EFS representant i det ekumeniska samarbetsrådet, det gemensamma råd som Sunnes kristna kyrkor har, var ett självklart val. För Dan-Olof var det av största betydelse att kyrkorna samarbetade. Att se till det som förenar oss var av mycket större betydelse för honom än att fokusera på eventuella skillnader. Det synsättet präglade för övrigt hela hans person. Han såg aldrig till kulturella eller språkliga skillnader utan han såg människan och han såg till den tro som förenar bortom alla mänskliga skillnader.

På fritiden arbetade Dan-Olof gärna med trä. Ett av hans alster var en elkontrabas gjord i olika träslag. Ett annat stort intresse var motorsport och motorer. Den kunskapen kom väl till pass vid släktgården Skräddaråsen där det alltid fanns behov av att meka.

Närmast sörjande är mor, maka, döttrar, måg, barnbarn och syster med familj.

Dan-Olof Melander avled fredag 24 juli i en ålder av 61 år. Han var född och uppvuxen i Ljusdal i Hälsingland. Vid Bollnäs Folkhögskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) genomförde han sin utbildning i musik och tog sin violinpedagogexamen år 1978.

Samma år som Dan-Olof tog sin musiklärarexamen flyttade han och makan Ann-Britt till Värmland. Där anställdes han som musikkonsulent inom EFS 7:e distriktet, som då omfattade Värmland, Närke och halva Dalsland. Huvuduppgiften som musikkonsulent var att inspirera och leda körer. I många år efter hans anställning fortsatte Dan-Olof som en mycket uppskattad ledare på de årliga musiklägren på EFS Sandvikengården, Edane.

1983 anställdes Dan-Olof vid Sunne kommunala musikskola och 1984 flyttade familjen till Sunne. Dan-Olof hade kvar sin anställning som musiklärare vid Sunne kommun till sin bortgång.

Den kristna tron var navet i Dan-Olofs liv. Gud var källan ur vilket musiken och glädjen flödade, men också källan till kraft när livet inte blir som man tänker sig. I många år var han ordförande i Sunne Lutherska missionsförening, EFS, där han genom sin glädje, trosvisshet och engagemang hade en ovärderlig betydelse. Genom sin musik och sin livsbejakande tolkning av tron gav han glädje och inspiration vidare till alla. Med Dan-Olof kunde man skratta och skämta ena stunden för att strax därefter ha de allra djupaste existentiella samtal. I honom gick glädje och skratt alltid hand i hand med allvar och djup. Dan-Olof var i hela sin person en varmt kristen. Där tillfälle erbjöds till bön och lovsång, oavsett i vilken kristen församling mötet skedde, där fanns ofta Dan-Olof med. Att han var EFS representant i det ekumeniska samarbetsrådet, det gemensamma råd som Sunnes kristna kyrkor har, var ett självklart val. För Dan-Olof var det av största betydelse att kyrkorna samarbetade. Att se till det som förenar oss var av mycket större betydelse för honom än att fokusera på eventuella skillnader. Det synsättet präglade för övrigt hela hans person. Han såg aldrig till kulturella eller språkliga skillnader utan han såg människan och han såg till den tro som förenar bortom alla mänskliga skillnader.

På fritiden arbetade Dan-Olof gärna med trä. Ett av hans alster var en elkontrabas gjord i olika träslag. Ett annat stort intresse var motorsport och motorer. Den kunskapen kom väl till pass vid släktgården Skräddaråsen där det alltid fanns behov av att meka.

Närmast sörjande är mor, maka, döttrar, måg, barnbarn och syster med familj.