2017-11-23 09:51

2017-11-23 10:58

Kommunen har tecknat avtal med Svenska rallyt

KOMMUNEN: Sunne bidrar med 400 000

Sunne kommun och Svenska Rallyt AB har tecknat avtal inför det kommande Svenska rallyt.

Av det framgår att Svenska rallyt förbinder sig att köra två specialsträckor inom Sunne kommun, Vargåsensträckan, med Colins Crest, körs två gånger och att Sunne kommun ekonomiskt bidrar med 400 000 kronor som ett arrangemangsbidrag.

Kommunen ska samverka med Svenska rallyt när det gäller att stimulera kringarrangemang kopplade till tävlingen som After rally i centrum, Rally rea i butiker, lokala busslösningar, skyltning och dekor i offentliga miljöer.

Svenska rallyt kommer att i samband med marknadsföringskampanjer upplåta plats för kommunen med logotype. Kommunen kommer även att presenteras tillsammans med övriga sponsorer i en eller flera programtidningar.

På tävlingens officiella webbsajt medverkar kommunen med kort presentation och länkad logotype, och det samma görs vid samtliga partnerspresentationer på webb, arenor och i marknadsföringsmaterial.

Av det framgår att Svenska rallyt förbinder sig att köra två specialsträckor inom Sunne kommun, Vargåsensträckan, med Colins Crest, körs två gånger och att Sunne kommun ekonomiskt bidrar med 400 000 kronor som ett arrangemangsbidrag.

Kommunen ska samverka med Svenska rallyt när det gäller att stimulera kringarrangemang kopplade till tävlingen som After rally i centrum, Rally rea i butiker, lokala busslösningar, skyltning och dekor i offentliga miljöer.

Svenska rallyt kommer att i samband med marknadsföringskampanjer upplåta plats för kommunen med logotype. Kommunen kommer även att presenteras tillsammans med övriga sponsorer i en eller flera programtidningar.

På tävlingens officiella webbsajt medverkar kommunen med kort presentation och länkad logotype, och det samma görs vid samtliga partnerspresentationer på webb, arenor och i marknadsföringsmaterial.