2017-11-10 12:49

2017-11-10 19:22

Anmälan till Polisen och Arbetsmiljöverket efter hot

SUNNE: Turbulensen kring Bäckalunds skola fortsätter

Föräldrar till barn som går i Bäckalunds skola i Sunne har under en tid kritiserat verksamheten. Nu har kritiken eskalerat till en nivå som får kommunen att anmäla hot till Polisen och Arbetsmiljöverket.

Sunne kommun menar att man sedan en tid återställt ordningen på skolan genom att rektor och verksamhetschefen har lyssnat på kritiken och vidtagit åtgärder.

– Arbetslaget på skolan är nu stabilt och det råder arbetsro på skolan. Eleverna får den undervisning och det stöd de ska ha. Trots detta har en lärare nu fått ta emot ett anonymt hot och rektor har av en förälder uppmanats att lämna skolan, skriver kommunchefen Berit Westergren i ett pressmeddelande.

Situationen har blivit ett arbetsmiljöproblem på skolan.

– Vi har anmält det till Arbetsmiljöverket och hoten är polisanmälda. Vi har i det längsta jobbat med dialog, men när vi får hotelser är det inte längre acceptabelt. Det är på alla sätt sorgligt att det inte fungerar att ha en konstruktiv och respektfull dialog. Vi vill precis som föräldrarna barnens bästa. Vi jobbar varje dag för att lära och ge eleverna stöd i att kunna leva och agera i samhället, skriver kommunchefen Berit Westergren.

Sunne kommun menar att man sedan en tid återställt ordningen på skolan genom att rektor och verksamhetschefen har lyssnat på kritiken och vidtagit åtgärder.

– Arbetslaget på skolan är nu stabilt och det råder arbetsro på skolan. Eleverna får den undervisning och det stöd de ska ha. Trots detta har en lärare nu fått ta emot ett anonymt hot och rektor har av en förälder uppmanats att lämna skolan, skriver kommunchefen Berit Westergren i ett pressmeddelande.

Situationen har blivit ett arbetsmiljöproblem på skolan.

– Vi har anmält det till Arbetsmiljöverket och hoten är polisanmälda. Vi har i det längsta jobbat med dialog, men när vi får hotelser är det inte längre acceptabelt. Det är på alla sätt sorgligt att det inte fungerar att ha en konstruktiv och respektfull dialog. Vi vill precis som föräldrarna barnens bästa. Vi jobbar varje dag för att lära och ge eleverna stöd i att kunna leva och agera i samhället, skriver kommunchefen Berit Westergren.