2017-10-31 12:08

2017-10-31 12:08

Vill att alla vargar fälls vid Jangen

VÄRMLAND: Jägareförbundet överklagar beslut

– Riksdagen beslutade redan 2013 om att koncentration av varg till Värmland ska minska. Vi kan nu konstatera att vargstammen idag är precis lika stor som den var då. Därför behövs en mycket mer omfattande vargjakt i vinter än den som länsstyrelsen beslutat om, säger Jägareförbundets ordförande i Värmland, Ingemar Tönnberg.

På måndagen lämnade Jägareförbundet Värmland in en överklagan av länsstyrelsens vargjakts beslut till Förvaltningsrätten i Luleå. Av överklagan framgår att de sex vargar som länsstyrelsens medgett jakt på inte är tillräckligt för att minska koncentrationen av varg i länet. Förbundet vill därför att förvaltningsrätten beslutar om att utöka jakten till att omfatta ytterligare två revir, Glaskogen och Jangen. Valet av revir har gjorts för att både få en större effekt av jakten samtidigt som den får en större geografisk spridning. Förbundet vill också att samtliga vargar i reviren skall fällas, inte enbart begränsas till sex.

– Vi menar att högsta förvaltningsdomstolens dom i december 2016 visar att länsstyrelsen kan besluta om en mera omfattande jakt på varg i syfte att minska de negativa effekterna som en växande vargstam har på möjligheten att bedriva meningsfull älgjakt. Den hotar även löshundsjakten, säger Tönnberg vidare.

– Vårt uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen i första hand, men kan konstatera att ett större uttag ur vargstammen inte kommer att innebära att de 270 vargar som riksdagen satt som lägsta nivå kommer att äventyras, avslutat Ingemar Tönnberg.

På måndagen lämnade Jägareförbundet Värmland in en överklagan av länsstyrelsens vargjakts beslut till Förvaltningsrätten i Luleå. Av överklagan framgår att de sex vargar som länsstyrelsens medgett jakt på inte är tillräckligt för att minska koncentrationen av varg i länet. Förbundet vill därför att förvaltningsrätten beslutar om att utöka jakten till att omfatta ytterligare två revir, Glaskogen och Jangen. Valet av revir har gjorts för att både få en större effekt av jakten samtidigt som den får en större geografisk spridning. Förbundet vill också att samtliga vargar i reviren skall fällas, inte enbart begränsas till sex.

– Vi menar att högsta förvaltningsdomstolens dom i december 2016 visar att länsstyrelsen kan besluta om en mera omfattande jakt på varg i syfte att minska de negativa effekterna som en växande vargstam har på möjligheten att bedriva meningsfull älgjakt. Den hotar även löshundsjakten, säger Tönnberg vidare.

– Vårt uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen i första hand, men kan konstatera att ett större uttag ur vargstammen inte kommer att innebära att de 270 vargar som riksdagen satt som lägsta nivå kommer att äventyras, avslutat Ingemar Tönnberg.