2017-10-12 17:18

2017-10-12 17:18

Vägen mot en stad för alla

SUNNE: Var med och tyck till om tillgängligheten

Hur är det att bo och leva i Sunne med en funktionsnedsättning? Den frågan ska få svar i projektet En stad för alla. Nu söker man personer med funktionsnedsättning eller anhöriga som vill delta i undersökningen.
– Arbetet kommer att leda fram till den handlingsplan vi så länge velat ha, säger Marianne Åhman (L), ordförande, tillgänglighetsrådet i Sunne.

Projektet söker personer med en funktionsnedsättning, eller anhöriga som vill svara på frågor, vara med på en enklare inventering och även delta i en workshop tillsammans med politiker och tjänstemän. Deltagare söks i alla åldrar, yrkesverksamma eller studenter.

– Man kan anmäla sitt intresse att delta på inventeringen och/eller workshopen genom att ringa eller mejla oss. Vi hoppas förstås att man har möjlighet att delta på båda. Hör bara av dig så berättar vi mer, meddelar Per-Anders Öhrn, Centrum för Tillgänglighet och Toleif Högberg, kontaktperson för projektet på Sunne kommuns hemsida.

Kommunen har alltså tagit hjälp av företaget Centrum för Tillgänglighet för att göra undersökningen. Det drivs av Per-Anders Öhrn, som har Örebro som bas och har jobbat med den här typen av anpassningar sedan 1990-talet.

– Jag har inventerat cirka 160 objekt i Örebro och har genomfört projektidén En stad för alla i Askersund och Hallsberg, säger han.

Vilka är erfarenheterna därifrån?

– Att den här formen av delaktighet ger ett väldigt bra underlag för beslut. Det händer mycket ganska snabbt i de här kommunerna nu. Till exempel när det gäller EAH – enkelt avhjälpta hinder. Många av bristerna i Hallsberg löstes med en utbildningsplan för kommunens tjänstemän. Det handlar om konkreta saker, säger Per-Anders Öhrn.

Sunne genomför det här projektet tillsammans med Torsby kommun. Man ska ta fram olika handlingsplaner men har gemensam workshop.

– Jag tror att kommunerna har mycket att lära av varandra. Kunskapsöverföringen är viktig eftersom frågan är komplex. Tillgänglighet handlar inte bara om rörelsehindrade utan även om allergier, synskadade, med mera.

Målsättningen är att ta fram en handlingsplan för Sunne under våren.

– Ja, om svaren kommer in till den 20 november kan vi ha workshop i mitten av januari och då ska det rulla på. Sedan kommer kommunens insatser att utvärderas efter cirka 16 månader. Det är en väldigt viktig bit, säger Per-Anders Öhrn.

Projektet söker personer med en funktionsnedsättning, eller anhöriga som vill svara på frågor, vara med på en enklare inventering och även delta i en workshop tillsammans med politiker och tjänstemän. Deltagare söks i alla åldrar, yrkesverksamma eller studenter.

– Man kan anmäla sitt intresse att delta på inventeringen och/eller workshopen genom att ringa eller mejla oss. Vi hoppas förstås att man har möjlighet att delta på båda. Hör bara av dig så berättar vi mer, meddelar Per-Anders Öhrn, Centrum för Tillgänglighet och Toleif Högberg, kontaktperson för projektet på Sunne kommuns hemsida.

Kommunen har alltså tagit hjälp av företaget Centrum för Tillgänglighet för att göra undersökningen. Det drivs av Per-Anders Öhrn, som har Örebro som bas och har jobbat med den här typen av anpassningar sedan 1990-talet.

– Jag har inventerat cirka 160 objekt i Örebro och har genomfört projektidén En stad för alla i Askersund och Hallsberg, säger han.

Vilka är erfarenheterna därifrån?

– Att den här formen av delaktighet ger ett väldigt bra underlag för beslut. Det händer mycket ganska snabbt i de här kommunerna nu. Till exempel när det gäller EAH – enkelt avhjälpta hinder. Många av bristerna i Hallsberg löstes med en utbildningsplan för kommunens tjänstemän. Det handlar om konkreta saker, säger Per-Anders Öhrn.

Sunne genomför det här projektet tillsammans med Torsby kommun. Man ska ta fram olika handlingsplaner men har gemensam workshop.

– Jag tror att kommunerna har mycket att lära av varandra. Kunskapsöverföringen är viktig eftersom frågan är komplex. Tillgänglighet handlar inte bara om rörelsehindrade utan även om allergier, synskadade, med mera.

Målsättningen är att ta fram en handlingsplan för Sunne under våren.

– Ja, om svaren kommer in till den 20 november kan vi ha workshop i mitten av januari och då ska det rulla på. Sedan kommer kommunens insatser att utvärderas efter cirka 16 månader. Det är en väldigt viktig bit, säger Per-Anders Öhrn.