2017-10-12 10:19

2017-10-12 10:19

Vad kommer efter Megafon?

SUNNE

Allmänna utskottet fick i tisdags en återrapportering med anledning av nedläggningen av ungdomscaféet Megafon.

Fritidsledare har intervjuat ungdomar och en uppföljning av situationen för ungdomarna skickas nu till bildningsnämnden.

Fritidsledare har intervjuat ungdomar och en uppföljning av situationen för ungdomarna skickas nu till bildningsnämnden.