2017-10-12 10:42

2017-10-12 10:42

Detaljplaner ut på samråd

FINNFALLET

Allmänna utskottet hade i tisdags inget att tillägga, utan ser positivt på detaljplanerna för byggnation av stugor hos Ski Sunne, både på toppen av backen och vid backens fot.

Nästa steg är att detaljplanerna skickas ut på samråd.

Nästa steg är att detaljplanerna skickas ut på samråd.