2017-10-11 13:04

2017-10-11 13:04

Förbättringspotential på skolområdet

SUNNE

Rektorer och utbildningsledare från förskole- till yrkeshögskolenivå presenterade sina verksamhetsplaner för bildningsutskottet i måndags.

– Syftet är att få en röd tråd genom utbildningsprocessen, se på möjligheter till samordning och att skapa en överbryggning mellan de olika nivåerna. Där finns en förbättringspotential, säger Freddy Kjellström (C), ordförande i bildningsutskottet.

– Syftet är att få en röd tråd genom utbildningsprocessen, se på möjligheter till samordning och att skapa en överbryggning mellan de olika nivåerna. Där finns en förbättringspotential, säger Freddy Kjellström (C), ordförande i bildningsutskottet.