2017-10-04 09:36

2017-10-04 09:36

Bättre tillgång på älg

SUNNE: Jägarna laddar inför älgjakten

Älgjakten inleds nu på måndag och det är en stor händelse för många. Älgtillgången ser också ut att vara bättre.

Ordförande i Sunne Jaktvårdskrets är Erik Eriksson.

– Efter att en tid ha haft mindre tillgång på älg ser det ut som om älgstammen åter är på väg uppåt. Jag tycker också att tilldelningen ser ut att vara bättre anpassad till älgtillgången.

– Problemet vid tilldelningen är att den baseras på en inventering som gjorts året innan. Men vi kan nog med stor säkerhet säga att älgstammen är på väg åt rätt håll, säger Erik Eriksson.

200 älgar

Cirka 200 älgar sköts föregående år inom Sunne Jaktvårdskrets och avskjutningen kommer att vara snarlikt även i år, om inte en liten höjning.

– Älgstammen har haft en mycket brant, negativ kurva där antalet individer stadigt minskat. Detta framför allt beroende på vargpredation, men även beroende på jakttryck och övrig dödlighet som exempelvis trafikolyckor, sjukdom med mera, säger han.

Positiv utveckling

Avskjutningen har varit mellan en och två älgar per tusen hektar beroende på område inom kretsen, och åtstramning i licenstilldelningen har gjort att det ändå på många håll syns en någorlunda positiv utveckling på stammen. Samtidigt råder relativt stora variationer inom kretsen, och de lokala förutsättningarna styr avskjutningen och älgtillgången.

– Många jaktlag börjar inte traditionsenligt andra måndagen i oktober, utan skjuter upp jaktstarten då det är få älgar som ska fällas på många personer. Samtidigt blir fler jaktbara vilt lovliga, där exempelvis kronhjorten sprider sig och gör att det på många håll finns både kronhjort och älg som lovligt vilt, säger Erik Eriksson.

Utanför länet

Trenden runt om i kretsen är även att många jägare väljer att jaga utanför länet, inte bara älgjakt i framför allt norra delen av landet, utan även andra viltarter runt om i Sverige.

– Många jaktlag genomgår en generationsväxling, där många äldre personer väljer att sluta, samtidigt som färre yngre personer väljer att ta jägarexamen och förnya jaktlagen vilket är synd, säger han.

Möjlighet att ta jägarexamen finns runt om i kretsen och kunskapen som ges är otroligt bred och kan förhoppningsvis locka inte bara jägare utan personer med intresse för naturen. En glädjande trend är att andelen kvinnor som tar jägarexamen ökar runt om i landet.

Gettjärns VVO

I Gettjärns viltvårdsområde, till exempel, ligger tilldelningen av jaktbara älgar på samma nivå, som åren innan.

– Älgstammen har ju haft en liten nedgång men är på väg uppåt igen. Tilldelningen för vår del är tre älgar per tusen hektar och det gör att vi totalt får fälla 13 älgar, säger Ingvar Jansson, Gettjärns VVO.

Rekommendationen är att det ska skjutas minst 50 procent kalv och 50 procent vuxna djur, och att man skjuter lika många tjurar som hondjur.

Hur ser det då ut på jägarfronten? Är älgjakten lika populär? Hur ser tillgången ut på jägare?

– Inom vårt jaktvårdsområde kan vi faktiskt notera en ökning av antalet jägare. Vi är fem fler än vid förra älgjakten och nyrekryteringen har skett både bland de yngre och de lite äldre, svarar Ingvar Jansson.

Ordförande i Sunne Jaktvårdskrets är Erik Eriksson.

– Efter att en tid ha haft mindre tillgång på älg ser det ut som om älgstammen åter är på väg uppåt. Jag tycker också att tilldelningen ser ut att vara bättre anpassad till älgtillgången.

– Problemet vid tilldelningen är att den baseras på en inventering som gjorts året innan. Men vi kan nog med stor säkerhet säga att älgstammen är på väg åt rätt håll, säger Erik Eriksson.

200 älgar

Cirka 200 älgar sköts föregående år inom Sunne Jaktvårdskrets och avskjutningen kommer att vara snarlikt även i år, om inte en liten höjning.

– Älgstammen har haft en mycket brant, negativ kurva där antalet individer stadigt minskat. Detta framför allt beroende på vargpredation, men även beroende på jakttryck och övrig dödlighet som exempelvis trafikolyckor, sjukdom med mera, säger han.

Positiv utveckling

Avskjutningen har varit mellan en och två älgar per tusen hektar beroende på område inom kretsen, och åtstramning i licenstilldelningen har gjort att det ändå på många håll syns en någorlunda positiv utveckling på stammen. Samtidigt råder relativt stora variationer inom kretsen, och de lokala förutsättningarna styr avskjutningen och älgtillgången.

– Många jaktlag börjar inte traditionsenligt andra måndagen i oktober, utan skjuter upp jaktstarten då det är få älgar som ska fällas på många personer. Samtidigt blir fler jaktbara vilt lovliga, där exempelvis kronhjorten sprider sig och gör att det på många håll finns både kronhjort och älg som lovligt vilt, säger Erik Eriksson.

Utanför länet

Trenden runt om i kretsen är även att många jägare väljer att jaga utanför länet, inte bara älgjakt i framför allt norra delen av landet, utan även andra viltarter runt om i Sverige.

– Många jaktlag genomgår en generationsväxling, där många äldre personer väljer att sluta, samtidigt som färre yngre personer väljer att ta jägarexamen och förnya jaktlagen vilket är synd, säger han.

Möjlighet att ta jägarexamen finns runt om i kretsen och kunskapen som ges är otroligt bred och kan förhoppningsvis locka inte bara jägare utan personer med intresse för naturen. En glädjande trend är att andelen kvinnor som tar jägarexamen ökar runt om i landet.

Gettjärns VVO

I Gettjärns viltvårdsområde, till exempel, ligger tilldelningen av jaktbara älgar på samma nivå, som åren innan.

– Älgstammen har ju haft en liten nedgång men är på väg uppåt igen. Tilldelningen för vår del är tre älgar per tusen hektar och det gör att vi totalt får fälla 13 älgar, säger Ingvar Jansson, Gettjärns VVO.

Rekommendationen är att det ska skjutas minst 50 procent kalv och 50 procent vuxna djur, och att man skjuter lika många tjurar som hondjur.

Hur ser det då ut på jägarfronten? Är älgjakten lika populär? Hur ser tillgången ut på jägare?

– Inom vårt jaktvårdsområde kan vi faktiskt notera en ökning av antalet jägare. Vi är fem fler än vid förra älgjakten och nyrekryteringen har skett både bland de yngre och de lite äldre, svarar Ingvar Jansson.