2017-10-03 13:54

2017-10-03 13:54

"Ett vidrigt personangrepp"

SUNNE: Skarpt tonläge mellan Ingemyr (C) och Rådhström (M) i kommunfullmäktige

När Sunne kommuns eventuella köp av fastigheten Norra Arneby 1:35 skulle dryftas på måndagens kommunfullmäktigesammanträde uppstod en debatt med ovanligt skarpt tonläge mellan kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C) och Jan-Evert Rådström (M).
– Det var ett vidrigt personangrepp på Jan-Evert som Ingemyr kom med, skriver fullmäktigeledamoten Fredrik Andersson (M) i en kommentar.

Ett förslag har lagts om att köpa in den nämnda fastigheten inför ett eventuellt byggande av Norra bron i Sunne. I debatten hävdade Gunilla Ingemyr att M bytt åsikt i frågan, att Rådhström var emot bron och insinuerade att han var det av personliga skäl; för att han själv bor nära den föreslagna bron. Ingemyr hänvisade till sina professionella kunskaper i psykiatri. ”Jag har inte alltid rätt, men det kan väl inte vara så att det är av personliga skäl, typ 'inte i min trädgård' som Jan-Evert är emot bron. Men min intuition, som är väldigt stark i det här fallet, säger mig att så kanske är fallet.”

Jan-Evert Rådhström säger sig inte bry sig om att få sina personliga motiv ifrågasatta på det här sättet.

– Jag kan själv gå hårt fram i debatten så jag är van vid hårda tag. Hur Ingemyr formulerar sig är ointressant. Det jag däremot reagerar starkt på är att hon inte har någonting på fötterna när hon debatterar brofrågan. Hon kan inte fakta.

”Finns inga planer”

Rådhström menar att Ingemyr dragit i gång valrörelsen 2018 i en fråga där det kommer att ta mycket lång tid att komma till skott.

– Norra Bron finns inte med i de planer som Trafikverket har fram till 2029 och då kan man inte driva frågan som om det skulle gå att lösa snart. Det är dessutom olagligt att medfinansiera ett förslag som inte finns i plan. Och EU kan inte ge stöd till ett projekt som inte är nationellt prioriterat. Jag och Moderaterna i Sunne är inte emot Norra bron. Vi vänder oss mot hur frågan drivs just nu av Centerpartiet i allmänhet och Gunilla Ingemyr i synnerhet, säger Jan-Evert Rådhström som inte ser det höga tonläget som ett problem för det fortsatta samarbetet mellan M och C i Sunne.

– Nej, absolut inte. Vi har olika ingångsvärden i den här sakfrågan, bara. Det förändrar inte förutsättningarna för vårt samarbete i stort, vad jag vet.

”Blev nog chockad”

Gunilla Ingemyr menar å sin sida att hon ”debatterat med Rådhström på ”Rådhströms vis”.

– Han blev nog lite chockad över det, men efter hans och partikollegan Henrik Frykbergers debattinlägg i Fryksdalsbygden behövde jag ge svar på tal. Jag värnar om en god ton i politiken men här kände jag att ett ifrågasättande var motiverat, eftersom tonläget i debattinlägget var väldigt tufft.

Är du dåligt insatt i sakfrågan?

– Jag är medveten om att vägen fram till Norra bron inte är enkel, men jag är också övertygad om att om vi bara väntar så blir det ingen bro alls. Det är hårt arbete som gäller. Vi måste undersöka alla möjligheter som finns. Vi vill ha upp alla på banan. Är man för eller emot? säger Gunilla Ingemyr.

Debatten om Norra bron lär gå vidare med fortsatt intensitet. Åtminstone om man får tro Jan-Evert Rådhström.

– Jag bad Gunilla Ingemyr förklara sig i sakfrågan, men hon gjorde inte det. Det tolkar jag som att hon inte har tillräckliga kunskaper i ämnet. Det går inte att driva en brofråga innan det finns förutsättningar att göra det. Det är rentav genant, säger han.

Ett förslag har lagts om att köpa in den nämnda fastigheten inför ett eventuellt byggande av Norra bron i Sunne. I debatten hävdade Gunilla Ingemyr att M bytt åsikt i frågan, att Rådhström var emot bron och insinuerade att han var det av personliga skäl; för att han själv bor nära den föreslagna bron. Ingemyr hänvisade till sina professionella kunskaper i psykiatri. ”Jag har inte alltid rätt, men det kan väl inte vara så att det är av personliga skäl, typ 'inte i min trädgård' som Jan-Evert är emot bron. Men min intuition, som är väldigt stark i det här fallet, säger mig att så kanske är fallet.”

Jan-Evert Rådhström säger sig inte bry sig om att få sina personliga motiv ifrågasatta på det här sättet.

– Jag kan själv gå hårt fram i debatten så jag är van vid hårda tag. Hur Ingemyr formulerar sig är ointressant. Det jag däremot reagerar starkt på är att hon inte har någonting på fötterna när hon debatterar brofrågan. Hon kan inte fakta.

”Finns inga planer”

Rådhström menar att Ingemyr dragit i gång valrörelsen 2018 i en fråga där det kommer att ta mycket lång tid att komma till skott.

– Norra Bron finns inte med i de planer som Trafikverket har fram till 2029 och då kan man inte driva frågan som om det skulle gå att lösa snart. Det är dessutom olagligt att medfinansiera ett förslag som inte finns i plan. Och EU kan inte ge stöd till ett projekt som inte är nationellt prioriterat. Jag och Moderaterna i Sunne är inte emot Norra bron. Vi vänder oss mot hur frågan drivs just nu av Centerpartiet i allmänhet och Gunilla Ingemyr i synnerhet, säger Jan-Evert Rådhström som inte ser det höga tonläget som ett problem för det fortsatta samarbetet mellan M och C i Sunne.

– Nej, absolut inte. Vi har olika ingångsvärden i den här sakfrågan, bara. Det förändrar inte förutsättningarna för vårt samarbete i stort, vad jag vet.

”Blev nog chockad”

Gunilla Ingemyr menar å sin sida att hon ”debatterat med Rådhström på ”Rådhströms vis”.

– Han blev nog lite chockad över det, men efter hans och partikollegan Henrik Frykbergers debattinlägg i Fryksdalsbygden behövde jag ge svar på tal. Jag värnar om en god ton i politiken men här kände jag att ett ifrågasättande var motiverat, eftersom tonläget i debattinlägget var väldigt tufft.

Är du dåligt insatt i sakfrågan?

– Jag är medveten om att vägen fram till Norra bron inte är enkel, men jag är också övertygad om att om vi bara väntar så blir det ingen bro alls. Det är hårt arbete som gäller. Vi måste undersöka alla möjligheter som finns. Vi vill ha upp alla på banan. Är man för eller emot? säger Gunilla Ingemyr.

Debatten om Norra bron lär gå vidare med fortsatt intensitet. Åtminstone om man får tro Jan-Evert Rådhström.

– Jag bad Gunilla Ingemyr förklara sig i sakfrågan, men hon gjorde inte det. Det tolkar jag som att hon inte har tillräckliga kunskaper i ämnet. Det går inte att driva en brofråga innan det finns förutsättningar att göra det. Det är rentav genant, säger han.