2017-09-14 05:59

2017-09-14 05:59

"Jag har tagit ansvar i en tid av instabilitet"

VALET 2018: Gunilla Ingemyr (C), kommunalråd Sunne:

Hon gillar att stå vid rodret och ta ansvar.
Här svarar kommunalrådet Gunilla Ingemyr (C) i Sunne på NWT:s enkät om sin politiska framtid, vad hon gjort bra den nuvarande mandatperioden samt om hon har blivit hotad på grund av sitt politiska engagemang.

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Ja, jag vill fortsätta med närodlad Centerpolitik för att säkerställa den positiva utveckling vi har i Sunne.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Jag och Centerpartiet har tagit ansvar i en tid av politisk instabilitet, och övertog rodret när den förra regimen föll under sommaren 2016. Jag har också jobbat hårt får att få ett samarbetsklimat mellan oss politiker som gynnar Sunnes framtida utveckling. Även byggandet av en ny förskola på Torvnäs har varit ett viktigt steg för Sunnes framtid.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Byggandet av bostäder och bro.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Det är alltid spännande att se om väljarna röstar för politisk stabilitet och långsiktigt ansvarstagande eller lockas av fagra löften.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Hot och hat mot politiker är även ett hot mot demokratin. För min del är känslan för det viktiga demokratiarbetet starkare än rädslan för hot och hat.

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Ja, jag vill fortsätta med närodlad Centerpolitik för att säkerställa den positiva utveckling vi har i Sunne.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Jag och Centerpartiet har tagit ansvar i en tid av politisk instabilitet, och övertog rodret när den förra regimen föll under sommaren 2016. Jag har också jobbat hårt får att få ett samarbetsklimat mellan oss politiker som gynnar Sunnes framtida utveckling. Även byggandet av en ny förskola på Torvnäs har varit ett viktigt steg för Sunnes framtid.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Byggandet av bostäder och bro.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Det är alltid spännande att se om väljarna röstar för politisk stabilitet och långsiktigt ansvarstagande eller lockas av fagra löften.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Hot och hat mot politiker är även ett hot mot demokratin. För min del är känslan för det viktiga demokratiarbetet starkare än rädslan för hot och hat.