2017-09-12 09:22

2017-09-12 09:22

Söker sex YH-utbildningar

BROBYGRAFISKA: Nu även inom träbyggnadsbranschen

Med starkt stöd av branschen har Brobygrafiska skickat in sex YH-ansökningar om utbildningsstart hösten 2018 till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ett nytt spännande samarbete mellan Sunne kommun och träbyggnadsbranschen har resulterats två YH-ansökningar. Och fyra av ansökningarna är skapade i samverkan med den grafiska branschen och fokus ligger på digitalisering.

– Vi vill att våra studerande och vår bransch ska tillhöra morgondagens vinnare. Därför satsar vi extra mycket på de möjligheter branschen har inom digitalisering, säger Per Branzén, verksamhetsledare på Brobygrafiska.

Nya utbildningar med digitalt fokus är Digital designer mot e-handel, Visuell grafisk kommunikatör, Grafisk förpackningstekniker och Grafisk IT-tekniker.

Sunne kommun och Brobygrafiska ansöker dessutom om två specialutformade utbildningar för träbyggnadsbranschen: Produktionsledare Industriell Träbyggnad och Arbetsledare Industriell Träbyggnad.

Det finns en stor regional och nationell efterfrågan på kunskap och kompetens inom industriell träbyggnad. Initiativet till utbildning togs gemensamt av Sunne kommun och branschen i form av Träbyggnadskansliet.

Lars Atterfors, Atterfors Consulting AB, Konsult och rådgivare inom Industriellt byggande, säger så här.

– Det industriella träbyggandet i Sverige ökar fortsatt stadigt och står nu för ca 10 procent av all nybyggnation av bostäder. Detta innebär att företagen inom denna sektor fortsatt expanderar varför utbildade produktionsledare och arbetsledare med dokumenterad kompetens inom området ges stora möjligheter att få jobb. Om vi samtidigt skall ersätta betongen i alla byggnadsdelar ovan mark som är möjliga pratar vi om en marknadsandel på 50 procent.

Ett nytt spännande samarbete mellan Sunne kommun och träbyggnadsbranschen har resulterats två YH-ansökningar. Och fyra av ansökningarna är skapade i samverkan med den grafiska branschen och fokus ligger på digitalisering.

– Vi vill att våra studerande och vår bransch ska tillhöra morgondagens vinnare. Därför satsar vi extra mycket på de möjligheter branschen har inom digitalisering, säger Per Branzén, verksamhetsledare på Brobygrafiska.

Nya utbildningar med digitalt fokus är Digital designer mot e-handel, Visuell grafisk kommunikatör, Grafisk förpackningstekniker och Grafisk IT-tekniker.

Sunne kommun och Brobygrafiska ansöker dessutom om två specialutformade utbildningar för träbyggnadsbranschen: Produktionsledare Industriell Träbyggnad och Arbetsledare Industriell Träbyggnad.

Det finns en stor regional och nationell efterfrågan på kunskap och kompetens inom industriell träbyggnad. Initiativet till utbildning togs gemensamt av Sunne kommun och branschen i form av Träbyggnadskansliet.

Lars Atterfors, Atterfors Consulting AB, Konsult och rådgivare inom Industriellt byggande, säger så här.

– Det industriella träbyggandet i Sverige ökar fortsatt stadigt och står nu för ca 10 procent av all nybyggnation av bostäder. Detta innebär att företagen inom denna sektor fortsatt expanderar varför utbildade produktionsledare och arbetsledare med dokumenterad kompetens inom området ges stora möjligheter att få jobb. Om vi samtidigt skall ersätta betongen i alla byggnadsdelar ovan mark som är möjliga pratar vi om en marknadsandel på 50 procent.