2017-09-08 10:39

2017-09-08 10:40

Kryssval till kyrkofullmäktige i Lysvik

LYSVIK: Samlingslista med 19 namn till 15 platser

– Vi har en samlingslista utan partibeteckningar med alla som vill sitta i kyrkofullmäktige, berättar kyrkorådets ordförande Bengt Hedelin, inför kyrkovalet som hålls den 17 september.

Lysvik är ett enförsamlingspastorat, där församlingsgränsen sammanfaller med pastoratets, och Lysviksborna visade i det förra valet upp ett större valdeltagande i kyrkovalet än på många andra platser.

– Då röstade 24,7 av de röstberättigade och med den uppslutningen blev vi bästa pastorat i Karlstads stift, säger Bengt Hedelin.

Lysvik är ett litet pastorat med cirka 1 100 röstberättigade, medlemmar i Svenska kyrkan som är 16 år eller äldre, och det gör att kyrkoavgiften medlemmarna lägger också verkar lokalt.

I kyrkofullmäktigevalet har samlingslistan 19 namn, medan antalet platser i kyrkofullmäktige är 15.

– Det innebär att det blir ett kryssval på de man tror gör det bästa jobbet, förklarar Bengt Hedelin.

Efter att kyrkofullmäktige valts, så väljer fullmäktige ett kyrkoråd, som i Lysviks fall består av nio ledamöter, inklusive kyrkoherden.

Finns det några stora frågor som de nyvalda behöver ta tag i?

– Det som är aktuellt är att utse en ny kyrkoherde. Det har vi lagt som den första större uppgiften efter valet, svarar Bengt Hedelin.

Lysvik vill behålla sin tätplats i stiftet när det gäller valdeltagandet.

– Självklart ska folk ta sin chans att rösta i demokratisk ordning. Det gäller såväl det lokala kyrkofullmäktigevalet, som valet till stiftsfullmäktige och valet av ledamöter till kyrkomötet. Vi ska komma ihåg att många av våra värderingar i samhället bottnar i kristendomen och att det är något som vi lever med, framhåller Bengt Hedelin.

Lysvik är ett enförsamlingspastorat, där församlingsgränsen sammanfaller med pastoratets, och Lysviksborna visade i det förra valet upp ett större valdeltagande i kyrkovalet än på många andra platser.

– Då röstade 24,7 av de röstberättigade och med den uppslutningen blev vi bästa pastorat i Karlstads stift, säger Bengt Hedelin.

Lysvik är ett litet pastorat med cirka 1 100 röstberättigade, medlemmar i Svenska kyrkan som är 16 år eller äldre, och det gör att kyrkoavgiften medlemmarna lägger också verkar lokalt.

I kyrkofullmäktigevalet har samlingslistan 19 namn, medan antalet platser i kyrkofullmäktige är 15.

– Det innebär att det blir ett kryssval på de man tror gör det bästa jobbet, förklarar Bengt Hedelin.

Efter att kyrkofullmäktige valts, så väljer fullmäktige ett kyrkoråd, som i Lysviks fall består av nio ledamöter, inklusive kyrkoherden.

Finns det några stora frågor som de nyvalda behöver ta tag i?

– Det som är aktuellt är att utse en ny kyrkoherde. Det har vi lagt som den första större uppgiften efter valet, svarar Bengt Hedelin.

Lysvik vill behålla sin tätplats i stiftet när det gäller valdeltagandet.

– Självklart ska folk ta sin chans att rösta i demokratisk ordning. Det gäller såväl det lokala kyrkofullmäktigevalet, som valet till stiftsfullmäktige och valet av ledamöter till kyrkomötet. Vi ska komma ihåg att många av våra värderingar i samhället bottnar i kristendomen och att det är något som vi lever med, framhåller Bengt Hedelin.