2017-09-07 17:20

2017-09-07 17:20

Skarp kritik från både föräldrar och konsulter

SUNNE: Brister i Sunnes skolorganisation lyfts fram

Bristande stöd till lärarna, dålig styrning och otrygga elever. Föräldrar till elever på Bäckalunds skola riktar mycket skarp kritik mot Sunne kommuns skolförvaltning.
– De vill ”svälta ut” vår skola för att sedan kunna lägga ned den, säger Hans Högberg, en av föräldrarna.

Det föräldrarna upplever som missförhållanden på Bäckalunds skola har enligt Hans Högberg pågått en längre tid men har eskalerat det senaste året.

– Personalförsörjningen och möjligheterna att bedriva bra undervisning på skolan har stadigt försämrats. Det känns inte som Bäckalunds skola har samma rättigheter som andra skolor. Resultatet har blivit en period där ängslan och oro präglar skoldagarna, säger Hans Högberg.

Och det är inte bara föräldrarna som är kritiska. Efter att det från fackligt håll påtalats att omsättningen på rektorer på grundskolan är väldig hög i Sunne beställde kommunen en konsultrapport som blev klar i juni. I den lyfts flera brister fram. Konsulterna skriver: ”De anställda upplever sig sakna tydlighet i roller och ansvarsfördelning. Man upplever att det finns informella beslutsvägar och maktstrukturer. I många fall finns härigenom en rädsla i organisationen; man vet inte vilka regler eller rutiner som gäller”.

”En omöjlighet”

Rapporten tar också upp ansvarsfördelningen mellan politiker, förvaltningsledning och rektorer. Där skrivs att ”det måste bedömas som något av en omöjlighet att ensam leda tre byskolor på det sätt som förväntas i centrala styrdokument och att detta är en av de viktigaste orsakerna till att rektorer slutar i Sunne. Vidare skrivs i rapporten att ”något pedagogiskt ledarskap knappast kan urskiljas på dessa skolor”.

Konsulterna föreslår att låg- och mellanstadiet delas in i två rektorsområden. Ett med Östra skolan, Lysviks skola, Bäckalunds skola och Prästbols skola. Ett med Skäggebergsskolan, Svensbyns skola, Gräsmarks skola och Klättens skola. Varje rektorsområde föreslås få två rektorer plus en biträdande rektor som disponeras i samverkan mellan rektorerna.

”Beklaglig situation”

Så här säger Anna Ullenius, verksamhetschef för barns lärande i Sunne kommun, om kritiken:

– Vi har haft en beklaglig situation med många sjukskrivningar och det har varit väldigt svårt att få fram vikarier. Det är olyckligt att det har blivit så men vi jobbar på att lösa det.

På vilket sätt?

– Vi har redan påbörjat en utredning där vi i samråd med lärarfacken ska ta fram en hållbar skolorganisation för årskurserna 1–6 i Sunne kommun. Det ska göras under den här hösten, säger Anna Ullenius.

Det föräldrarna upplever som missförhållanden på Bäckalunds skola har enligt Hans Högberg pågått en längre tid men har eskalerat det senaste året.

– Personalförsörjningen och möjligheterna att bedriva bra undervisning på skolan har stadigt försämrats. Det känns inte som Bäckalunds skola har samma rättigheter som andra skolor. Resultatet har blivit en period där ängslan och oro präglar skoldagarna, säger Hans Högberg.

Och det är inte bara föräldrarna som är kritiska. Efter att det från fackligt håll påtalats att omsättningen på rektorer på grundskolan är väldig hög i Sunne beställde kommunen en konsultrapport som blev klar i juni. I den lyfts flera brister fram. Konsulterna skriver: ”De anställda upplever sig sakna tydlighet i roller och ansvarsfördelning. Man upplever att det finns informella beslutsvägar och maktstrukturer. I många fall finns härigenom en rädsla i organisationen; man vet inte vilka regler eller rutiner som gäller”.

”En omöjlighet”

Rapporten tar också upp ansvarsfördelningen mellan politiker, förvaltningsledning och rektorer. Där skrivs att ”det måste bedömas som något av en omöjlighet att ensam leda tre byskolor på det sätt som förväntas i centrala styrdokument och att detta är en av de viktigaste orsakerna till att rektorer slutar i Sunne. Vidare skrivs i rapporten att ”något pedagogiskt ledarskap knappast kan urskiljas på dessa skolor”.

Konsulterna föreslår att låg- och mellanstadiet delas in i två rektorsområden. Ett med Östra skolan, Lysviks skola, Bäckalunds skola och Prästbols skola. Ett med Skäggebergsskolan, Svensbyns skola, Gräsmarks skola och Klättens skola. Varje rektorsområde föreslås få två rektorer plus en biträdande rektor som disponeras i samverkan mellan rektorerna.

”Beklaglig situation”

Så här säger Anna Ullenius, verksamhetschef för barns lärande i Sunne kommun, om kritiken:

– Vi har haft en beklaglig situation med många sjukskrivningar och det har varit väldigt svårt att få fram vikarier. Det är olyckligt att det har blivit så men vi jobbar på att lösa det.

På vilket sätt?

– Vi har redan påbörjat en utredning där vi i samråd med lärarfacken ska ta fram en hållbar skolorganisation för årskurserna 1–6 i Sunne kommun. Det ska göras under den här hösten, säger Anna Ullenius.