2017-09-07 17:16

2017-09-07 17:17

Nu görs Kvarngatan om

SUNNE: Gemyt och ökad tillgänglighet till en kostnad av cirka fyra miljoner

Nu ska Kvarngatan i Sunne bli trivsammare. Efter många års diskussioner och utredningar återstår nu bara formella beslut i ärendet.
– Det här är ett stort steg mot ett ännu mer gemytligt småstadscentrum med god tillgänglighet, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Förändringarna på Kvarngatan beräknas kosta cirka fyra miljoner kronor.

– Kvarngatan är i behov av renovering, men det här är också sprunget ur handelsutredningen och handelstrategin. Det här är ett stråk som vi ska satsa på i Sunne centrum, för handeln och invånarna, säger Mikael Persson, samhällsplanerare på Sunne kommun.

Konsulter har tagit fram ritningar. Sedan har det skett en dialog mellan berörda parter, bland andra tillgänglighetsrådet. Och det är en dialog som fortfarande pågår.

– Det som ska göras är att byta markbeläggning på hela gatan. Samtidigt görs separat cykelväg för att främja framkomlighet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Det blir övergångsställen vid alla korsningar, trädallé för ökad trevnad och ny belysning längs med gatan. Mer småstadsaktigt, om man så vill, säger Mikael Persson.

Efter fortsatt dialog med handlarna blir det byggstart våren eller hösten 2018. Beräknad byggtid är fyra–fem månader. I våralternativet ska byggstarten ske så tidigt att arbetet blir klart före sommaren.

– Dialogen med handlarna är väldigt viktig. Vi har haft flera möten för att det här ska bli riktigt bra, säger Gunilla Ingemyr.

Satsningen på Kvarngatan är en tydlig signal om att Sunne satsar på sin centrumkärna.

– Biltrafiken och antalet parkeringsmöjligheter på gatan kvarstår. Det här projektet ligger i linje med allt annat spännande som är på gång i centrum just nu, säger Gunilla Ingemyr.

– Vi hoppas att fastighetsägare längs gatan tar tillfället i akt att fräscha upp fasader och liknande. Hjälps vi åt allihop blir det ett helhetsgrepp, säger Mikael Persson.

Ärendet kommer upp för slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen den 19 september.

Förändringarna på Kvarngatan beräknas kosta cirka fyra miljoner kronor.

– Kvarngatan är i behov av renovering, men det här är också sprunget ur handelsutredningen och handelstrategin. Det här är ett stråk som vi ska satsa på i Sunne centrum, för handeln och invånarna, säger Mikael Persson, samhällsplanerare på Sunne kommun.

Konsulter har tagit fram ritningar. Sedan har det skett en dialog mellan berörda parter, bland andra tillgänglighetsrådet. Och det är en dialog som fortfarande pågår.

– Det som ska göras är att byta markbeläggning på hela gatan. Samtidigt görs separat cykelväg för att främja framkomlighet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Det blir övergångsställen vid alla korsningar, trädallé för ökad trevnad och ny belysning längs med gatan. Mer småstadsaktigt, om man så vill, säger Mikael Persson.

Efter fortsatt dialog med handlarna blir det byggstart våren eller hösten 2018. Beräknad byggtid är fyra–fem månader. I våralternativet ska byggstarten ske så tidigt att arbetet blir klart före sommaren.

– Dialogen med handlarna är väldigt viktig. Vi har haft flera möten för att det här ska bli riktigt bra, säger Gunilla Ingemyr.

Satsningen på Kvarngatan är en tydlig signal om att Sunne satsar på sin centrumkärna.

– Biltrafiken och antalet parkeringsmöjligheter på gatan kvarstår. Det här projektet ligger i linje med allt annat spännande som är på gång i centrum just nu, säger Gunilla Ingemyr.

– Vi hoppas att fastighetsägare längs gatan tar tillfället i akt att fräscha upp fasader och liknande. Hjälps vi åt allihop blir det ett helhetsgrepp, säger Mikael Persson.

Ärendet kommer upp för slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen den 19 september.