2017-09-07 17:15

2017-09-07 17:15

"En väg till att må bättre"

SUNNE: Äwa hoppas på ett ökat intresse för mediyoga

Äwa Johansson, Äwas Naturhälsa i Sunne, vill sprida kunskapen om mediyoga.
– Det är en terapeutisk och lättillgänglig yogaform som bland annat används i vården. Men få känner till vad den innebär. Det vill jag gärna ändra på, säger Äwa Johansson.

Utbildning i mediyoga finns på 15 orter i Sverige varav Sunne är den enda i Värmland. Just nu utövas yogaformen i fyra grupper i Sunne och en i Torsby.

– Men intresset växer och jag planerar fler grupper. Min lokal här i Sunne är liten och tar in tio personer åt gången.

Äwa är också på gång med att utbilda fler instruktörer i mediyoga. Utbildningen drar i gång i mitten av september.

– Det finns tre nivåer. Den första är instruktör, den andra är lärare och den tredje, som jag befinner mig på, är diplomerad lärare och terapeut, berättar Äwa.

Mediyoga riktar sig framför allt till sjukvården och världshälsoorganisationen (WHO) jobbar för att bland annat yoga ska användas mer i vården.

Rätt ny yogaform

I USA är det vanligt med yoga på sjukhus och i Sverige finns mediyoga på 160 olika vårdinrättningar, bland andra Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset.

– Mediyogan är rätt ny, den har funnits i cirka 20 år. Jag hoppas på ett ökat intresse för och kunskap om den här yogaformen. Bland annat för att den har effekt när det gäller stressrelaterade sjukdomar och att den sätter andningen i centrum.

Komplement

Att få ordning på andningen betyder otroligt mycket för hälsan, enligt Äwa.

– Det finns svensk forskning som visar att mediyoga har effekt i många fall. Att den används som komplement till skolmedicinen blir därför allt vanligare.

Det kan handla om allt från stroke till rygg- och sömnproblem.

– Yoga sätter fart på energierna i kroppen och bidrar till vår självläkning. Mediyoga passar dessutom så väldigt många. Det handlar om mjuka rörelser som varken är svåra eller känns märkliga. Det är inte ens nödvändigt med matta. Man kan sitta på en pall eller stol, säger Äwa.

Enkla rörelser

Nu finns det som bekant väldigt många yogaformer. Varför ska man då välja just mediyoga?

– Den består av enkla rörelser och upplevs därför av de allra flesta som lättillgänglig. Men det är framför allt det terapeutiska inslaget som skiljer den från vanlig yoga. Den är en metod att lära känna sig själv och en väg till välbefinnande.

Stresshantering

Äwa har jobbat länge med yoga och hennes målsättning med att sprida kunskapen om mediyoga är helt enkelt att fler ska bli intresserade och få möjlighet att må bättre i vardagen.

– Jag vill gärna förmedla en yogaform som jag känner att jag kan stå för. Jag vill visa att den fungerar och verkar positivt på hälsan. Och dessutom kan den hjälpa oss att hantera stress och därigenom fatta bättre beslut. Det är ganska basala och vardagsnära saker som vi alla brottas med, säger Äwa Johansson.

Utbildning i mediyoga finns på 15 orter i Sverige varav Sunne är den enda i Värmland. Just nu utövas yogaformen i fyra grupper i Sunne och en i Torsby.

– Men intresset växer och jag planerar fler grupper. Min lokal här i Sunne är liten och tar in tio personer åt gången.

Äwa är också på gång med att utbilda fler instruktörer i mediyoga. Utbildningen drar i gång i mitten av september.

– Det finns tre nivåer. Den första är instruktör, den andra är lärare och den tredje, som jag befinner mig på, är diplomerad lärare och terapeut, berättar Äwa.

Mediyoga riktar sig framför allt till sjukvården och världshälsoorganisationen (WHO) jobbar för att bland annat yoga ska användas mer i vården.

Rätt ny yogaform

I USA är det vanligt med yoga på sjukhus och i Sverige finns mediyoga på 160 olika vårdinrättningar, bland andra Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset.

– Mediyogan är rätt ny, den har funnits i cirka 20 år. Jag hoppas på ett ökat intresse för och kunskap om den här yogaformen. Bland annat för att den har effekt när det gäller stressrelaterade sjukdomar och att den sätter andningen i centrum.

Komplement

Att få ordning på andningen betyder otroligt mycket för hälsan, enligt Äwa.

– Det finns svensk forskning som visar att mediyoga har effekt i många fall. Att den används som komplement till skolmedicinen blir därför allt vanligare.

Det kan handla om allt från stroke till rygg- och sömnproblem.

– Yoga sätter fart på energierna i kroppen och bidrar till vår självläkning. Mediyoga passar dessutom så väldigt många. Det handlar om mjuka rörelser som varken är svåra eller känns märkliga. Det är inte ens nödvändigt med matta. Man kan sitta på en pall eller stol, säger Äwa.

Enkla rörelser

Nu finns det som bekant väldigt många yogaformer. Varför ska man då välja just mediyoga?

– Den består av enkla rörelser och upplevs därför av de allra flesta som lättillgänglig. Men det är framför allt det terapeutiska inslaget som skiljer den från vanlig yoga. Den är en metod att lära känna sig själv och en väg till välbefinnande.

Stresshantering

Äwa har jobbat länge med yoga och hennes målsättning med att sprida kunskapen om mediyoga är helt enkelt att fler ska bli intresserade och få möjlighet att må bättre i vardagen.

– Jag vill gärna förmedla en yogaform som jag känner att jag kan stå för. Jag vill visa att den fungerar och verkar positivt på hälsan. Och dessutom kan den hjälpa oss att hantera stress och därigenom fatta bättre beslut. Det är ganska basala och vardagsnära saker som vi alla brottas med, säger Äwa Johansson.

Vad är mediyoga?

Mediyoga är en svenskt utvecklad terapeutisk yogaform som knyter samman de uråldriga holistiska redskapen med den modernare medicinen. Skolmedicinen är proffs på akutmedicin och yoga är ett helt filosofiskt system som stöttar vår egen läkning. Mediyoga omfattar otaliga rörelser, övningar och pass i mediyoga.

Det finns yoga för sängliggande patienter, sittande eller fullt rörliga. En mjuk, meditativ yogaform med andnings-, och kroppsövningar samt meditation. Är man fullt frisk kan mediyoga bidra till en större medvetenhet, stabilitet, lugn och harmoni.

Källa: mediyoga.se