2017-07-07 14:20

2017-07-07 14:20

Stal mat från åldring

SUNNE: Hemtjänsten upptäckte

Åldringens mat försvann. Nu är en person misstänkt för att ha stulit den.

Mannen som är i 80-årsåldern fick hem mat med hjälp av hemtjänsten. Men maten försvann snabbt. Nu har hemtjänsten gjort en polisanmälan om att mat för hundratals kronor stulits.

Det finns en misstänkt – en person med anknytning till mannen som har tillgång till hans hus.

Mannen som är i 80-årsåldern fick hem mat med hjälp av hemtjänsten. Men maten försvann snabbt. Nu har hemtjänsten gjort en polisanmälan om att mat för hundratals kronor stulits.

Det finns en misstänkt – en person med anknytning till mannen som har tillgång till hans hus.