2017-07-06 16:52

2017-07-06 16:53

Efter larm från Lysviksbor – camping stramas upp

LYSVIK

Efter påpekande från Lysviksbor kommer miljö- och bygglovsenheten tillsammans med tekniska förvaltningen, räddningstjänsten och arrendatorn av Lysviks camping att gå ut med information till campinggästerna om vad som är tillåtet och inte tillåtet när det gäller att förmera och försköna den egna campingplatsen.

Det är framför allt de som har campingplatserna närmast Fryken som kommer att granskas.

Brand eller olycka

I utskicket heter det: ”Riktlinjer har tagits fram för att främst säkerställa räddningstjänstens insats i händelse av brand eller annan olycka. Det är viktigt att räddningstjänstens framkomlighet säkerställs. Campingområdet är vackert beläget och det är också viktigt att säkerställa allas rätt att nyttja strandområdet”, framhåller undertecknarna till informationen, de berörda tjänstemännen på Sunne kommun samt arrendatorn av Lysviks camping.

Privatisering

Vad är det som gäller? Jo, alla konstruktioner som ställs upp eller byggs ska vara av tillfällig karaktär. Privatisering med tillhörande fasta konstruktioner som är uppe längre än en normal semesterperiod är att betrakta som varaktiga och kan därmed kräva bygglov.

Trädäck utanför den egna campingplatsen är inte tillåtet, inte heller stenläggning. Inga räcken, murar, plank eller staket får uppföras, varken i anslutning till trädäck eller i gräns mot annan campingplats. Privata trappor och bryggor tillåts inte. Växter får enbart planteras i krukor. Brandskyddsavståndet på fyra meter ska hållas mellan husvagnarna.

70 platser

Lysviks camping har totalt 70 platser. Kommunen äger marken och arrenderar ut campingen till Niclas Olsson som också driver Lysviks Pärla.

– Det är tionde året jag arrenderar campingen. Kommunens inspektörer kommer regelbundet hit och nu har man funnit anledning att gå ut med den här informationen till campinggästerna. Regler är ju till för att följas, så markägaren gör det den ska, säger Niclas Olsson.

Till alla

Den skriftliga informationen går nu ut till alla campinggäster i Lysvik, och de campinggäster som berörs får sommaren på sig, fram till den 15 augusti, att ta bort det som inte inryms inom de givna riktlinjerna.

Vad säger camparna själva? Vi träffar paret Laila och Roger Jönsson från Ekshärad. Roger är i färd med att sätta upp ett staket runt trädäcket.

– Vi vill inte bryta mot några regler utan ska självklart följa det som gäller. De som varit här och inspekterat har sagt att det som sätts upp ska vara lätt att ta ner och inte hindra tillgängligheten till sjön, säger Roger.

Tydligare information

Hustrun Laila efterlyser tydligare information.

– Vi är nya för i år på Lysviks camping men jag tycker att man borde informera säsongscamparna bättre om vad som gäller, säger hon.

På platsen intill träffar vi Olav och Anne-Karin Teigen.

– Sunne kommun kommer med jämna mellanrum och ordnar spektakel. Vi måste få veta vad som gäller, säger Olav.

– Vi har besökt Sunne kommun flera gånger utan att bli klokare, tillägger Anne-Karin.

Det är 17:e året i rad som paret Teigen campar i Lysvik och det är fler som varit lika länge på Lysviks camping. Campingen är med andra ord mycket uppskattad.

Det är framför allt de som har campingplatserna närmast Fryken som kommer att granskas.

Brand eller olycka

I utskicket heter det: ”Riktlinjer har tagits fram för att främst säkerställa räddningstjänstens insats i händelse av brand eller annan olycka. Det är viktigt att räddningstjänstens framkomlighet säkerställs. Campingområdet är vackert beläget och det är också viktigt att säkerställa allas rätt att nyttja strandområdet”, framhåller undertecknarna till informationen, de berörda tjänstemännen på Sunne kommun samt arrendatorn av Lysviks camping.

Privatisering

Vad är det som gäller? Jo, alla konstruktioner som ställs upp eller byggs ska vara av tillfällig karaktär. Privatisering med tillhörande fasta konstruktioner som är uppe längre än en normal semesterperiod är att betrakta som varaktiga och kan därmed kräva bygglov.

Trädäck utanför den egna campingplatsen är inte tillåtet, inte heller stenläggning. Inga räcken, murar, plank eller staket får uppföras, varken i anslutning till trädäck eller i gräns mot annan campingplats. Privata trappor och bryggor tillåts inte. Växter får enbart planteras i krukor. Brandskyddsavståndet på fyra meter ska hållas mellan husvagnarna.

70 platser

Lysviks camping har totalt 70 platser. Kommunen äger marken och arrenderar ut campingen till Niclas Olsson som också driver Lysviks Pärla.

– Det är tionde året jag arrenderar campingen. Kommunens inspektörer kommer regelbundet hit och nu har man funnit anledning att gå ut med den här informationen till campinggästerna. Regler är ju till för att följas, så markägaren gör det den ska, säger Niclas Olsson.

Till alla

Den skriftliga informationen går nu ut till alla campinggäster i Lysvik, och de campinggäster som berörs får sommaren på sig, fram till den 15 augusti, att ta bort det som inte inryms inom de givna riktlinjerna.

Vad säger camparna själva? Vi träffar paret Laila och Roger Jönsson från Ekshärad. Roger är i färd med att sätta upp ett staket runt trädäcket.

– Vi vill inte bryta mot några regler utan ska självklart följa det som gäller. De som varit här och inspekterat har sagt att det som sätts upp ska vara lätt att ta ner och inte hindra tillgängligheten till sjön, säger Roger.

Tydligare information

Hustrun Laila efterlyser tydligare information.

– Vi är nya för i år på Lysviks camping men jag tycker att man borde informera säsongscamparna bättre om vad som gäller, säger hon.

På platsen intill träffar vi Olav och Anne-Karin Teigen.

– Sunne kommun kommer med jämna mellanrum och ordnar spektakel. Vi måste få veta vad som gäller, säger Olav.

– Vi har besökt Sunne kommun flera gånger utan att bli klokare, tillägger Anne-Karin.

Det är 17:e året i rad som paret Teigen campar i Lysvik och det är fler som varit lika länge på Lysviks camping. Campingen är med andra ord mycket uppskattad.