2017-07-06 14:40

2017-07-06 14:40

Cirkulationsplats till Magasinsgatan

SUNNE

Trafikverket har beviljat en statlig medfinansiering till två åtgärder som gäller för trafikföringen i Sunne centrum.

Det ena gäller anläggandet av ett ledstråk från Kvarngatan till järnvägsstationen, för att underlätta orienteringen för personer med synnedsättning. Det andra gäller en cirkulationsplats i korsningen Magasinsgatan–Järnvägsgatan.

Cirkulationsplatsen kommer att få en överkörningsbar mitt. Även ett övergångsställe planeras i anslutning till cirkulationsplatsen.

Totalkostnaden för båda åtgärderna är beräknad till 1,1 miljon kronor och staten skjuter till hälften, 550 000 kronor.

Det ena gäller anläggandet av ett ledstråk från Kvarngatan till järnvägsstationen, för att underlätta orienteringen för personer med synnedsättning. Det andra gäller en cirkulationsplats i korsningen Magasinsgatan–Järnvägsgatan.

Cirkulationsplatsen kommer att få en överkörningsbar mitt. Även ett övergångsställe planeras i anslutning till cirkulationsplatsen.

Totalkostnaden för båda åtgärderna är beräknad till 1,1 miljon kronor och staten skjuter till hälften, 550 000 kronor.