2017-06-09 16:04

2017-06-10 07:02

Ica bygger på Stora torget

SUNNE: 30 lägenheter och 2 000 kvadratmeter butiksyta

Stora torget har varit ute till försäljning, och två anbud kom in till Sunne kommun. I onsdags beslutade kommunstyrelsen att anvisa marken till Ica i Sunne.
– Äntligen! Nu får vi handel och bostäder på torget. Det har vi jobbat för länge, säger kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr.

Det har förts många diskussioner genom åren kring hur Stora torget ska se ut, och vad som ska finnas där. I höstas lade Sunne kommun ut torget till försäljning och nu är det alltså klart att Ica i Sunne ska få exploatera det.

– Vi har letat efter en plats för en ny livsmedelsbutik anpassad för 2000-talet. Våra nuvarande lokaler på Storgatan har vi haft i 50 år och de är inte längre ändamålsenliga. Vi vill satsa på handeln i centrum och ge ett lyft till den här delen av Sunne. Vi har redan börjat renovera ett litet hus som ligger intill järnvägen, säger Håkan Börjesson på Sunne Matmarknad.

I anbudsunderlaget står att ”byggherren ska ta hänsyn till Sunne som besöksmål och ortens möjlighet att attrahera nya invånare. Därför ska platsen ha en tilltalande utformning som stämmer väl överens med Sunnes karaktär.” Kommunen har i sitt val av byggherre lagt stor vikt vid att få en dragare till torget som kan öka handelsflödet längs Kvarngatan.

– Handelsutredningen för Sunne är entydig i att det är centrum vi ska satsa på. Den här byggnationen bidrar till att göra Sunne centrum större med både boende och handel och det följer den fördjupade översiktsplanen. Många vill bo centralt, vi behöver förtäta centrum och ta vara på ytorna så att vi får en förbättrad stadsbild, säger Johanna Bergsman, plan- och exploateringsingenjör i Sunne kommun.

Livsmedelsbutiken ICA BBB ska ligga i markplan och blir på 2 000 kvadratmeter. Ovanpå byggs 30 lägenheter fördelat på två våningar, totala byggytan är 5 000 kvadratmeter.

Nu ska markanvisningsavtal tecknas mellan Sunne kommun och Sunne Matmarknad.

– Nu drar vi igång en planprocess för att möjliggöra bygget. Den tar cirka ett år, säger Johanna Bergsman.

Igår kom nyheten att Häggmarks bygger en trähusfabrik i Sunne. En satsning på närmare 50 miljoner kronor.

– Det kan mycket väl bli så att bygget på Stora torget blir av de första modulerna som lämnar vår nya trähusfabrik. Det vore väldigt roligt, säger Benny Olsson, vd och ägare till Häggmarks.

Det har förts många diskussioner genom åren kring hur Stora torget ska se ut, och vad som ska finnas där. I höstas lade Sunne kommun ut torget till försäljning och nu är det alltså klart att Ica i Sunne ska få exploatera det.

– Vi har letat efter en plats för en ny livsmedelsbutik anpassad för 2000-talet. Våra nuvarande lokaler på Storgatan har vi haft i 50 år och de är inte längre ändamålsenliga. Vi vill satsa på handeln i centrum och ge ett lyft till den här delen av Sunne. Vi har redan börjat renovera ett litet hus som ligger intill järnvägen, säger Håkan Börjesson på Sunne Matmarknad.

I anbudsunderlaget står att ”byggherren ska ta hänsyn till Sunne som besöksmål och ortens möjlighet att attrahera nya invånare. Därför ska platsen ha en tilltalande utformning som stämmer väl överens med Sunnes karaktär.” Kommunen har i sitt val av byggherre lagt stor vikt vid att få en dragare till torget som kan öka handelsflödet längs Kvarngatan.

– Handelsutredningen för Sunne är entydig i att det är centrum vi ska satsa på. Den här byggnationen bidrar till att göra Sunne centrum större med både boende och handel och det följer den fördjupade översiktsplanen. Många vill bo centralt, vi behöver förtäta centrum och ta vara på ytorna så att vi får en förbättrad stadsbild, säger Johanna Bergsman, plan- och exploateringsingenjör i Sunne kommun.

Livsmedelsbutiken ICA BBB ska ligga i markplan och blir på 2 000 kvadratmeter. Ovanpå byggs 30 lägenheter fördelat på två våningar, totala byggytan är 5 000 kvadratmeter.

Nu ska markanvisningsavtal tecknas mellan Sunne kommun och Sunne Matmarknad.

– Nu drar vi igång en planprocess för att möjliggöra bygget. Den tar cirka ett år, säger Johanna Bergsman.

Igår kom nyheten att Häggmarks bygger en trähusfabrik i Sunne. En satsning på närmare 50 miljoner kronor.

– Det kan mycket väl bli så att bygget på Stora torget blir av de första modulerna som lämnar vår nya trähusfabrik. Det vore väldigt roligt, säger Benny Olsson, vd och ägare till Häggmarks.