2017-05-18 09:31

2017-05-18 09:32

Så många miljoner satsar Tetra Pak i Fryksdalen

NÄRINGSLIV: Sunnes största privata arbetsgivare investerar 100 miljoner i ny tryckpress

Sunnes största privata arbetsgivare Tetra Pak gör en mångmiljoninvestering i kommunen på en ny tryckpress. Pressen ska bidra till ökad kvalitésäkring och väntas tas i drift under nästa år.

Satsningen i Sunnefabriken uppgår till 100 miljoner och den förvärvade tryckpressen förväntas ingå i produktionen från och med juli nästa år.

Enligt produktionsdirektören Tor Dahlskog vid Tetra Pak har Sunnefabriken blivit mer konkurrenskraftig de senaste fem åren.

– Vi har höjt kvalitén på våra produkter och genom den här investeringen kan vi säkra kvalitén ytterligare, säger Dahlskog och tillägger att 20 personer har nyanställts till fabriken.

Dahlskog lyfter också fram de anställda i Sunne som han menar arbetat hårt för förändringen.

– Tidigare har vi haft de rätta verktygen för att höja kvalitén, men vi har inte haft konceptet. Våra anställda har verkligen arbetat hårt för att nå hit, fortsätter han.

Tetra Pak har cirka 230 personer anställda i Sunne, vilket gör företaget till den största privata arbetsgivaren i kommunen.

Positivt för kommunen

Näringslivsutvecklaren i Sunne, Kristina Lundberg, ställer sig mycket positiv till det multinationella företagets satsning i Fryksdalen.

– Tetra Pak är en jätteviktig motor för oss, men också för våra mindre företag i Sunne då fabriken har många underleverantörer i området. Vilket skapar både arbetstillfällen och ekonomi i Sunne. Samarbetet mellan ortens företag och närheten inom näringslivet i kommunen är det vi är kända för, säger hon.

Satsningen i Sunnefabriken uppgår till 100 miljoner och den förvärvade tryckpressen förväntas ingå i produktionen från och med juli nästa år.

Enligt produktionsdirektören Tor Dahlskog vid Tetra Pak har Sunnefabriken blivit mer konkurrenskraftig de senaste fem åren.

– Vi har höjt kvalitén på våra produkter och genom den här investeringen kan vi säkra kvalitén ytterligare, säger Dahlskog och tillägger att 20 personer har nyanställts till fabriken.

Dahlskog lyfter också fram de anställda i Sunne som han menar arbetat hårt för förändringen.

– Tidigare har vi haft de rätta verktygen för att höja kvalitén, men vi har inte haft konceptet. Våra anställda har verkligen arbetat hårt för att nå hit, fortsätter han.

Tetra Pak har cirka 230 personer anställda i Sunne, vilket gör företaget till den största privata arbetsgivaren i kommunen.

Positivt för kommunen

Näringslivsutvecklaren i Sunne, Kristina Lundberg, ställer sig mycket positiv till det multinationella företagets satsning i Fryksdalen.

– Tetra Pak är en jätteviktig motor för oss, men också för våra mindre företag i Sunne då fabriken har många underleverantörer i området. Vilket skapar både arbetstillfällen och ekonomi i Sunne. Samarbetet mellan ortens företag och närheten inom näringslivet i kommunen är det vi är kända för, säger hon.

  • Christoffer Tuulik