2017-05-18 17:56

2017-05-18 17:56

Kräver tillfällig bro när Sundsbron stängs av

SUNNE: Sundsbron blir avstängd i tre månader under ombyggnaden

Trafikverket ska göra en stor renovering av Sundsbron 2019. Så är det bestämt.
– För det krävs att trafiken över bron stängs av under byggtiden i tre till fyra månader, säger projektledaren för underhåll på Trafikverket, Robert Andersson.
Det får Sunnebor att häpna.

Därför bjöd i tisdags Trafikverket och Sunne kommun in till en träff, för att höra hur de som drabbas ställer sig till en avstängd bro, bland andra företagarna på Brårud.

På mötet framkom att Trafikverket har totalt 750 broar att underhålla i Värmland och dessa inspekteras vart sjätte år. De åtgärder som krävs läggs sedan in i en strategiplan.

– Sundsbron byggdes 1951 och befinner sig i slutet av sin livslängd. Den har varit i tjänst länge och nu behöver den få en ny överbyggnad som förlänger brons liv ytterligare, förklarade Robert Andersson.

Trafiken är mycket intensiv över Sundsbron och av mycket stor betydelse. Detta gäller även för de tunga transporterna. Som exempel kan nämnas att Tetrapak har 120 lastbilar som passerar bron varje vecka och Rogers Åkeri har upp till 10 lastbilar om dagen på bron.

Beträffande gång- och cykeltrafiken, så finns Bryggarebron att tillgå, men frågan är vart den övriga trafiken ska ledas när Sundsbron renoveras.

Trafikverket kunde inte peka på något eget alternativ och förklarade att man jobbar på detta. Att göra en alternativ överfart över sundet, som tillåter trafik i vardera riktningen, beräknas gå på ett par miljoner. Själva renoveringen av Sundsbron skulle landa på cirka 15 miljoner kronor.

– Vore det inte bättre att i stället använda pengarna på att genomföra det norra broalternativet? undrade Svenerik Eriksson.

Samhällsplanerare Lars Olsson på Trafikverket svarade.

– För det krävs att brobygget är med i den 12-årsplan som Region Värmland gör och den norra bron finns inte med fram till 2029.

Svenerik Eriksson efterlyste också en förstudie av norra bron, där alla viktiga fakta och argument för brobygget tas fram.

– Bron måste lyftas fram som en högt prioriterad fråga av politikerna. Detta har inte gjorts tydligt nog, sade han.

Trafikverkets representanter fick ett klart budskap med sig hem till Karlstad. En omledning av trafiken över Nilsby eller Torsby kommer inte på fråga, utan det måste till en provisorisk bro som ger samhället så lite negativa biverkningar som möjligt.

Därför bjöd i tisdags Trafikverket och Sunne kommun in till en träff, för att höra hur de som drabbas ställer sig till en avstängd bro, bland andra företagarna på Brårud.

På mötet framkom att Trafikverket har totalt 750 broar att underhålla i Värmland och dessa inspekteras vart sjätte år. De åtgärder som krävs läggs sedan in i en strategiplan.

– Sundsbron byggdes 1951 och befinner sig i slutet av sin livslängd. Den har varit i tjänst länge och nu behöver den få en ny överbyggnad som förlänger brons liv ytterligare, förklarade Robert Andersson.

Trafiken är mycket intensiv över Sundsbron och av mycket stor betydelse. Detta gäller även för de tunga transporterna. Som exempel kan nämnas att Tetrapak har 120 lastbilar som passerar bron varje vecka och Rogers Åkeri har upp till 10 lastbilar om dagen på bron.

Beträffande gång- och cykeltrafiken, så finns Bryggarebron att tillgå, men frågan är vart den övriga trafiken ska ledas när Sundsbron renoveras.

Trafikverket kunde inte peka på något eget alternativ och förklarade att man jobbar på detta. Att göra en alternativ överfart över sundet, som tillåter trafik i vardera riktningen, beräknas gå på ett par miljoner. Själva renoveringen av Sundsbron skulle landa på cirka 15 miljoner kronor.

– Vore det inte bättre att i stället använda pengarna på att genomföra det norra broalternativet? undrade Svenerik Eriksson.

Samhällsplanerare Lars Olsson på Trafikverket svarade.

– För det krävs att brobygget är med i den 12-årsplan som Region Värmland gör och den norra bron finns inte med fram till 2029.

Svenerik Eriksson efterlyste också en förstudie av norra bron, där alla viktiga fakta och argument för brobygget tas fram.

– Bron måste lyftas fram som en högt prioriterad fråga av politikerna. Detta har inte gjorts tydligt nog, sade han.

Trafikverkets representanter fick ett klart budskap med sig hem till Karlstad. En omledning av trafiken över Nilsby eller Torsby kommer inte på fråga, utan det måste till en provisorisk bro som ger samhället så lite negativa biverkningar som möjligt.