2017-05-15 09:45

2017-05-15 09:45

Togs emot som en hjälte

SUNNE: Anders Kompass drog fullt hus till Lutherska

Med mycket starka applåder, både före sitt anförande som efter, togs Anders Kompass, nu UD-tjänsteman, emot av ett nästan fullsatt Lutherska missionshus på lördagen.
– Vi har väntat på honom länge, som en av damerna uttryckte saken på en av bänkraderna.

Det var utan tvekan en hjälte som Sunnepubliken hade väntat på. Alla kom i håg hur han flaggat för en rapport om hur franska soldater begått sexuella övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken. Efter att han lämnat rapporten till franska myndigheter stängdes han av från FN. Det hela ledde till en av FN:s största skandaler.

Anders Kompass skulle ha varit här tidigare men då blev det förhinder. Men nu gick det bättre.

– Det är faktiska andra gången jag är i Sunne, men första gången för min fru. Och jag är väl förankrad i Värmland för födelseorten i mitt pass är Karlskoga, inledde han.

Anders Kompass tecknade en bild av historiens gång, hur hoppet spirade efter det andra världskriget. När FN bildades, föregångaren till EU, hur Nelson Mandela frigavs, fram till i våra dagars företeelser som Putin, Donald Trump, annan nationalism och hur allt ständigt förändras.

– Populistiska idéer lockar och nostalgin kan vara en kraftfull drivkraft i politiken, konstaterade han.

Som människa kan man reagera olika på hoten, med rädsla, panik eller med kamp.

– För överlevnad för mänskligheten ger kampen ett bättre resultat.

Anders Kompass citerade många framstående tänkare och lyfte fram FN:s 30 artiklar om de mänskliga rättigheterna.

– Det är ett erkännande av de inneboende värdena, en grundval för frihet och rättvisa i världen.

FN-förklaringen utgör efter 70 år en måttstock som i dag utmanar olika strömningar.

Att göra stora förändringar på kort tid kan var ouppnåeligt men det går att applicera de mänskliga rättigheterna i det lilla rummet, i stadsdelen, på jobbet, i familjen och i skolan, framhöll han.

– Håll visionen om de mänskliga rättigheterna levande. Se saker från den ena och andra sidan, finn argumenten för och emot.

Anders Kompass använde mänskliga rättigheterna som sin vägledning och inspiration.

– Jag har varit rädd, även för mitt eget liv. Men jag har inte låtit rädslan förlama mig. När vi söker och funnit sanningen, så tål vi nästa vad som helst.

Samtidigt konstaterade han att FN inte är starkare än de människor som verkar inom organisationen och han hyllade Dag Hammarskjöld.

– Mod handlar enligt Dag Hammarskjöld om en människas trohet mot sig själv, framhöll Anders Kompass.

Det var utan tvekan en hjälte som Sunnepubliken hade väntat på. Alla kom i håg hur han flaggat för en rapport om hur franska soldater begått sexuella övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken. Efter att han lämnat rapporten till franska myndigheter stängdes han av från FN. Det hela ledde till en av FN:s största skandaler.

Anders Kompass skulle ha varit här tidigare men då blev det förhinder. Men nu gick det bättre.

– Det är faktiska andra gången jag är i Sunne, men första gången för min fru. Och jag är väl förankrad i Värmland för födelseorten i mitt pass är Karlskoga, inledde han.

Anders Kompass tecknade en bild av historiens gång, hur hoppet spirade efter det andra världskriget. När FN bildades, föregångaren till EU, hur Nelson Mandela frigavs, fram till i våra dagars företeelser som Putin, Donald Trump, annan nationalism och hur allt ständigt förändras.

– Populistiska idéer lockar och nostalgin kan vara en kraftfull drivkraft i politiken, konstaterade han.

Som människa kan man reagera olika på hoten, med rädsla, panik eller med kamp.

– För överlevnad för mänskligheten ger kampen ett bättre resultat.

Anders Kompass citerade många framstående tänkare och lyfte fram FN:s 30 artiklar om de mänskliga rättigheterna.

– Det är ett erkännande av de inneboende värdena, en grundval för frihet och rättvisa i världen.

FN-förklaringen utgör efter 70 år en måttstock som i dag utmanar olika strömningar.

Att göra stora förändringar på kort tid kan var ouppnåeligt men det går att applicera de mänskliga rättigheterna i det lilla rummet, i stadsdelen, på jobbet, i familjen och i skolan, framhöll han.

– Håll visionen om de mänskliga rättigheterna levande. Se saker från den ena och andra sidan, finn argumenten för och emot.

Anders Kompass använde mänskliga rättigheterna som sin vägledning och inspiration.

– Jag har varit rädd, även för mitt eget liv. Men jag har inte låtit rädslan förlama mig. När vi söker och funnit sanningen, så tål vi nästa vad som helst.

Samtidigt konstaterade han att FN inte är starkare än de människor som verkar inom organisationen och han hyllade Dag Hammarskjöld.

– Mod handlar enligt Dag Hammarskjöld om en människas trohet mot sig själv, framhöll Anders Kompass.