2017-05-15 09:46

2017-05-15 09:46

Inger och Leif kultur-prisade

SUNNE: "Priset instiftades år 2000 och syftet är att stimulera kulturlivet i Sunne kommun"

På Tunströmsdagen, i söndags, mottog Inger och Leif Stinnerbom, Västanå Teater, årets kulturpris till Göran Tunströms minne. Platsen var Sunne kyrka.

Priset med tillhörande diplom, blommor och en prissumma på 20 000 kronor, överlämnades av kommunchefen Berit Westergren och kulturchefen Tuula Dajén.

– Priset instiftades år 2000 och syftet är att stimulera kulturlivet i Sunne kommun och berika kulturarvet, framhöll Berit Westergren.

Och så lästes motiveringen upp. ”Inger och Leif har med sitt stora konstnärliga kunnande skapat en unik kulturinstitution i Västanå Teater. Med den värmländska berättartraditionen som verktyg, har de med både ord och väv nyskapat vårt kulturarv. Trots nationella och internationella framgångar, är deras breda verksamhet mycket lokalt förankrat och uppskattat av invånarna i Sunne. Det är med både stor stolthet och ära vi tilldelar Inger och Leif Stinnerbom detta pris”.

Båda var mycket glada och tacksamma för utmärkelsen.

– Det är otroligt glädjande att känna stödet från den egna kommunen och det betyder extra mycket att det delas ut till minne av Göran Tunströms, framhöll Inger.

– Priset är hela teaterns. Det är ett tack till alla som jobbar för oss, allt ifrån snickare till producenter, underströk Leif.

Paret Stinnerbom har inte bara blivit prisade på hemmaplan. Tillsammans med sonen Magnus fick de nyligen Natur och Kulturs stora kulturpris. Inger har också blivit Årets Kulturmappie, där mappie står för mogen, attraktiv, pionjär, person.

Vad gör ni just nu?

– Repetitionerna på Charlotte Löwensköld har precis flyttats över till Berättarladan. Vi har hållit på en vecka där, svarar Leif.

– Och vi som håller på med kostymerna syr för fulla muggar, berättar Inger.

Efter prisutdelningen i kyrkan lades blommor ned på Göran Tunströms grav i närvaro av Görans närmaste, makan Lena Cronqvist, sonen Linus Tunström med hustrun Bahar Pars och dottern Ariel.

Vad betyder Sunne för dig?

– När jag var yngre reste jag ut i vida världen och det är nu på senare tid som jag besökt Sunne ungefär vart tredje år, svarade Linus Tunström

– När jag var barn hälsade jag på farmor Rosa och när jag nu själv fått barn vill jag berätta om Göran och visa Sunne, tillade han.

Priset med tillhörande diplom, blommor och en prissumma på 20 000 kronor, överlämnades av kommunchefen Berit Westergren och kulturchefen Tuula Dajén.

– Priset instiftades år 2000 och syftet är att stimulera kulturlivet i Sunne kommun och berika kulturarvet, framhöll Berit Westergren.

Och så lästes motiveringen upp. ”Inger och Leif har med sitt stora konstnärliga kunnande skapat en unik kulturinstitution i Västanå Teater. Med den värmländska berättartraditionen som verktyg, har de med både ord och väv nyskapat vårt kulturarv. Trots nationella och internationella framgångar, är deras breda verksamhet mycket lokalt förankrat och uppskattat av invånarna i Sunne. Det är med både stor stolthet och ära vi tilldelar Inger och Leif Stinnerbom detta pris”.

Båda var mycket glada och tacksamma för utmärkelsen.

– Det är otroligt glädjande att känna stödet från den egna kommunen och det betyder extra mycket att det delas ut till minne av Göran Tunströms, framhöll Inger.

– Priset är hela teaterns. Det är ett tack till alla som jobbar för oss, allt ifrån snickare till producenter, underströk Leif.

Paret Stinnerbom har inte bara blivit prisade på hemmaplan. Tillsammans med sonen Magnus fick de nyligen Natur och Kulturs stora kulturpris. Inger har också blivit Årets Kulturmappie, där mappie står för mogen, attraktiv, pionjär, person.

Vad gör ni just nu?

– Repetitionerna på Charlotte Löwensköld har precis flyttats över till Berättarladan. Vi har hållit på en vecka där, svarar Leif.

– Och vi som håller på med kostymerna syr för fulla muggar, berättar Inger.

Efter prisutdelningen i kyrkan lades blommor ned på Göran Tunströms grav i närvaro av Görans närmaste, makan Lena Cronqvist, sonen Linus Tunström med hustrun Bahar Pars och dottern Ariel.

Vad betyder Sunne för dig?

– När jag var yngre reste jag ut i vida världen och det är nu på senare tid som jag besökt Sunne ungefär vart tredje år, svarade Linus Tunström

– När jag var barn hälsade jag på farmor Rosa och när jag nu själv fått barn vill jag berätta om Göran och visa Sunne, tillade han.