2017-05-12 06:00

2017-05-12 06:00

Ny räddningspersonal övade

RÄDDNINGSTJÄNSTEN: Preparandutbildning hölls på Holmby i Sunne

I veckan har nyanställd räddningspersonal gått preparandutbildning i Sunne, eleverna kommer inom kort att tjänstgöra vid räddningstjänsterna i Sunne, Hagfors och Torsby.

Totalt är det 26 nyanställda, av dem flera kvinnor, som nyanställts för att täcka upp det stora behovet av räddningspersonal i norra länet.

– När de anställs ger vi dem en preparandutbildning och här i Sunne har vi tränat på akutsjukvård och losstagning vid trafikolycka, säger Mats Moberg som är ställförträdande räddningschef i Sunne.

Samverkar i norr

Den nyanställda personalen kommer efter månadsskiftet att tjänstgöra på räddningstjänsterna i Sunne, Lysvik, Gräsmark, Hagfors, Torsby, Stöllet, Vitsand, Östmark och Ekshärad.

Enligt räddningschefen Lennart Edvardsson kommer sju av de 26 nyanställda tjänstgöra i Sunne kommun efter utbildningen. Tre av de kommer tillhöra Sunnes brandstation medan två vardera kommer arbeta i Lysvik och Gräsmark.

– Två av de vi anställt är kvinnor, en av dem kommer vara stationerad i Sunne och en i Gräsmark. På stationen i Gräsmark arbetar för övrigt två kvinnor sedan tidigare, säger räddningschefen Lennart Edvardsson.

Kommunerna Sunne, Hagfors och Torsby samarbetar kring utbildningen och rekryteringen.

Totalt är det 26 nyanställda, av dem flera kvinnor, som nyanställts för att täcka upp det stora behovet av räddningspersonal i norra länet.

– När de anställs ger vi dem en preparandutbildning och här i Sunne har vi tränat på akutsjukvård och losstagning vid trafikolycka, säger Mats Moberg som är ställförträdande räddningschef i Sunne.

Samverkar i norr

Den nyanställda personalen kommer efter månadsskiftet att tjänstgöra på räddningstjänsterna i Sunne, Lysvik, Gräsmark, Hagfors, Torsby, Stöllet, Vitsand, Östmark och Ekshärad.

Enligt räddningschefen Lennart Edvardsson kommer sju av de 26 nyanställda tjänstgöra i Sunne kommun efter utbildningen. Tre av de kommer tillhöra Sunnes brandstation medan två vardera kommer arbeta i Lysvik och Gräsmark.

– Två av de vi anställt är kvinnor, en av dem kommer vara stationerad i Sunne och en i Gräsmark. På stationen i Gräsmark arbetar för övrigt två kvinnor sedan tidigare, säger räddningschefen Lennart Edvardsson.

Kommunerna Sunne, Hagfors och Torsby samarbetar kring utbildningen och rekryteringen.

  • Christoffer Tuulik