2017-05-08 13:23

2017-05-08 13:35

Teaterparet Stinnerbom prisas

SUNNE: Kulturpris till Göran Tunströms minne 2017

Inger Hallström Stinnerbom och Leif Stinnerbom tilldelas Kulturpriset till Göran Tunströms Minne 2017. Priset delas ut i Sunne kyrka på söndag i samband med Tunströmdagen.

Sunne kommuns motivering lyder: ”Inger och Leif har med sitt stora konstnärliga kunnande skapat en unik kulturinstitution i Västanå Teater. Med den värmländska berättartraditionen som verktyg, har de med både ord och väv nyskapat vårt kulturarv. Trots nationella och internationella framgångar, är deras breda verksamhet mycket lokalt förankrat och uppskattat av invånarna i Sunne. Det är med både stor stolthet och ära vi tilldelar Inger och Leif Stinnerbom detta pris”. Priset delas ut till lokalt verksamma kulturpersonligheter i Sunne kommun. Prissumman är på 20 000 kronor.

Sunne kommuns motivering lyder: ”Inger och Leif har med sitt stora konstnärliga kunnande skapat en unik kulturinstitution i Västanå Teater. Med den värmländska berättartraditionen som verktyg, har de med både ord och väv nyskapat vårt kulturarv. Trots nationella och internationella framgångar, är deras breda verksamhet mycket lokalt förankrat och uppskattat av invånarna i Sunne. Det är med både stor stolthet och ära vi tilldelar Inger och Leif Stinnerbom detta pris”. Priset delas ut till lokalt verksamma kulturpersonligheter i Sunne kommun. Prissumman är på 20 000 kronor.