2017-04-21 10:30

2017-04-21 10:31

Sunne bäst på bredband i Värmland

BREDBAND: Bäst täckningsgrad på landsbygden

När PTS (Post- och telestyrelsen) nu presenterar siffror för bredbandsutbyggnaden i Sverige går fibertermometern i topp i hjärtat av Fryksdalen. Sunne är bäst i Värmland och fjärde bästa bredbandskommunen på landsbygden i Sverige.
– Det här är helt avgörande när företag väljer att etablera sig här, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare på Sunne kommun.

Utvecklingen fortsätter när de tre återstående byarna Finnsjön, Bäckalund och Västra Ämtervik nu också får bredband. Sunne kommun får sex miljoner kronor i EU-stöd för utbyggnaden. I kommunens budget 2017 finns 2 miljoner kronor i medfinansiering. Region Värmland bidrar med samma summa. Sunne kommun avsätter dessutom en reserv på 250 000 kronor. Totalt har Sunne investerat 21,3 miljoner kronor i fibernätet.

– En väl utbyggd infrastruktur för bredband är en förutsättning för dagens företagande, men också en konkurrensfördel för Sunne som boendeort. Vi behöver nya invånare för vårt växande näringsliv. Tjänsteutbudet genom nätet växer dagligen. För att använda två på gränsen till uttjatade ord så blir varken internationalisering eller digitalisering möjlig utan ett väl utbyggt fibernät. Det är glädjande att samhället med gemensamma krafter lyckats sätta Sunne på fiberkartan, säger Kristina Lundberg.

Enligt PTS (Post- och telestyrelsen) är täckningsgraden för fiber på landsbygden i Värmland 32 procent. I Sunne är motsvarande siffra 73,8 procent.

– Då gäller det ändå bara de som faktiskt anslutit sin fastighet till fibernätet. Pratar vi om alla som har möjligheten att göra det kommer vi ju naturligtvis ännu högre. Och målet är fortfarande 100 procent, säger Kristina Lundberg.

 Topplistan på landsbygden i Värmland ser ut så här: 1. Sunne 73,8 % 2. Säffle 71,1 % 3. Årjäng 67,2 % 4. Kil 64,8 % 5. Kristinehamn 42 % 6. Grums 39 % 7. Karlstad 25,6 % 8. Hammarö 17,9 % 9. Torsby 13,8 % 10. Forshaga 13,3 %. Resterande kommuner har under 4 % täckning av fiber utanför tätort.

Den totala andelen fiberhushåll i Värmland för både stad och landsbygd ser ut så här:

1. Karlstad 70,5 % 2. Sunne 69,5 % 3. Grums 63,5 % 4. Kil 61,8 % 5. Säffle 58,3 %.

Fyra Värmlandskommuner finns på tio-i-topp-listan i Sverige för landsbygdskommuner:

1. Danderyd 100 %, 2. Sundsbyberg 100 %, 3. Gotland 75,72 %, 4. Sunne 73,82 %, 5. Säffle 71,09 %,

9. Årjäng 67,21 %, 10. Kil 64,77 %.

I Sunne har samverkan varit nyckeln till framgång.

– För kommunen är det viktigt att se till att den digitala infrastrukturen finns. Vi har haft ett fantastiskt bra samarbete med de fiberföreningar som bildats ute i våra byar. Utan vår gemensamma strävan – politikernas beslut och tjänstemännens arbete i samverkan med bybornas engagemang – hade vi aldrig kommit så långt som vi gjort, säger kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr (C).

Regeringens bredbandsmål är att 95 procent av alla hushåll i Sverige ska ha tillgång till riktigt snabbt bredband (1 gigabit per sekund) senast år 2025. 2018 inför PTS en uppföljning på regeringens nya bredbandsmål där både faktiskt anslutna och förberedda fastigheter mäts.

Utvecklingen fortsätter när de tre återstående byarna Finnsjön, Bäckalund och Västra Ämtervik nu också får bredband. Sunne kommun får sex miljoner kronor i EU-stöd för utbyggnaden. I kommunens budget 2017 finns 2 miljoner kronor i medfinansiering. Region Värmland bidrar med samma summa. Sunne kommun avsätter dessutom en reserv på 250 000 kronor. Totalt har Sunne investerat 21,3 miljoner kronor i fibernätet.

– En väl utbyggd infrastruktur för bredband är en förutsättning för dagens företagande, men också en konkurrensfördel för Sunne som boendeort. Vi behöver nya invånare för vårt växande näringsliv. Tjänsteutbudet genom nätet växer dagligen. För att använda två på gränsen till uttjatade ord så blir varken internationalisering eller digitalisering möjlig utan ett väl utbyggt fibernät. Det är glädjande att samhället med gemensamma krafter lyckats sätta Sunne på fiberkartan, säger Kristina Lundberg.

Enligt PTS (Post- och telestyrelsen) är täckningsgraden för fiber på landsbygden i Värmland 32 procent. I Sunne är motsvarande siffra 73,8 procent.

– Då gäller det ändå bara de som faktiskt anslutit sin fastighet till fibernätet. Pratar vi om alla som har möjligheten att göra det kommer vi ju naturligtvis ännu högre. Och målet är fortfarande 100 procent, säger Kristina Lundberg.

 Topplistan på landsbygden i Värmland ser ut så här: 1. Sunne 73,8 % 2. Säffle 71,1 % 3. Årjäng 67,2 % 4. Kil 64,8 % 5. Kristinehamn 42 % 6. Grums 39 % 7. Karlstad 25,6 % 8. Hammarö 17,9 % 9. Torsby 13,8 % 10. Forshaga 13,3 %. Resterande kommuner har under 4 % täckning av fiber utanför tätort.

Den totala andelen fiberhushåll i Värmland för både stad och landsbygd ser ut så här:

1. Karlstad 70,5 % 2. Sunne 69,5 % 3. Grums 63,5 % 4. Kil 61,8 % 5. Säffle 58,3 %.

Fyra Värmlandskommuner finns på tio-i-topp-listan i Sverige för landsbygdskommuner:

1. Danderyd 100 %, 2. Sundsbyberg 100 %, 3. Gotland 75,72 %, 4. Sunne 73,82 %, 5. Säffle 71,09 %,

9. Årjäng 67,21 %, 10. Kil 64,77 %.

I Sunne har samverkan varit nyckeln till framgång.

– För kommunen är det viktigt att se till att den digitala infrastrukturen finns. Vi har haft ett fantastiskt bra samarbete med de fiberföreningar som bildats ute i våra byar. Utan vår gemensamma strävan – politikernas beslut och tjänstemännens arbete i samverkan med bybornas engagemang – hade vi aldrig kommit så långt som vi gjort, säger kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr (C).

Regeringens bredbandsmål är att 95 procent av alla hushåll i Sverige ska ha tillgång till riktigt snabbt bredband (1 gigabit per sekund) senast år 2025. 2018 inför PTS en uppföljning på regeringens nya bredbandsmål där både faktiskt anslutna och förberedda fastigheter mäts.