2017-03-16 16:43

2017-03-16 16:43

Ingen ändring av områden

SUNNE

Bildningsutskottet beslöt i måndags att inte göra någon förändring av skolornas uttagningsområden inom Sunne kommun. Frågan har utretts av tillförordnade verksamhetschefen för barns lärande Anna Ullenius. Det innebär att bildningsnämndens beslut till indelning från 2013 kvarstår.

Bildningsutskottet beslöt i måndags att inte göra någon förändring av skolornas uttagningsområden inom Sunne kommun. Frågan har utretts av tillförordnade verksamhetschefen för barns lärande Anna Ullenius. Det innebär att bildningsnämndens beslut till indelning från 2013 kvarstår.