2017-03-16 15:52

2017-03-16 15:52

Alla måste ansluta sig när kommunen gräver

TORSBERG: Upprörda känslor i Torsbergstrakten kring VA-utbyggnad

Många frågor hänger i luften, tycker Torsbergsbor, med anledning av att Sunne kommun gräver för vatten- och avlopp och ska ansluta fastigheter hela vägen från reningsverket i Sunne upp till Bäckalund i en första etapp.
– Det har gått lite fort i början, men vi hoppas hinna i fatt med informationen, säger Hans Nilsson, enhetschef för VA-enheten på Sunne kommun.

Inom Sunne kommun finns 4 000 enskilda avloppsanläggningar, där 3 000 är aktiva i dag. De töms av en entreprenör på uppdrag av Sunne kommun och slammet körs till reningsverket.

Inventering

För något år sedan gjordes en inventering av alla avloppsanläggningar, vilket ledde till att kommunen nu har ett uppdaterat brunnsregister.

– Miljöenheten började driva projektet ”små avlopp ingen skitsak”, där fastighetsägare informerades om att avlopp ska renoveras. Då kom även önskemål in från fastighetsägare om att få ansluta sig till kommunalt avlopp, berättar Hans Nilsson.

Detta önskemål fångades upp av politiker och VA-enheten fick i uppdrag att ta fram lämpliga områden för vatten- och avloppsutbyggnad. Så i mars 2016 beslöt kommunfullmäktige att utse elva nya verksamhetsområden för en kommunal vatten- och avloppsutbyggnad.

Mot Bäckalund

Från reningsverket i Sunne grävs just nu vatten- och avloppsledningar norrut mot Bäckalund och de fastigheter som finns utmed denna sträckning ansluts till spillvatten, och de som vill ha kommunalt vatten får även det.

Andra områden som står på tur är Ingmår, Östanås och Södra Viken. Oavsett var man bor bli taxan den samma. Alla får solidariskt dela på kostnaderna.

– All VA-verksamhet i Sunne är avgiftsfinansierad, såväl för anslutning som själva driften.

– Och när det nu byggs nya anläggningar, så blir det förhöjda anslutningsavgifter, säger Hans.

Brytpunkt

Efter att kommunens VA-grävning startat har också synpunkter från enskilda fastighetsägare kommit in.

– Man har haft en gammal taxa och får en ny, men det måste ju bli en brytpunkt, konstaterar Hans.

När det gäller kronor och ören, så ligger Sunne kommun ungefär i mitten av vad Värmlandskommunerna tar ut, visar det sig.

Enligt VA-statistiken från 2016 var Munkfors lägst med 67 800 kronor för en VA-anslutning. Hammarö låg högst med 210 000 kronor. Sunnes var på 91 262 kronor.

VA-lagen föreskriver

Vad den enskilde fastighetsägaren måste göra är att ansluta sig till spillvattnet.

– Det kostar 83 544 för alla. Vill man ha både vatten och spillvatten så går det på 120 479.

VA–lagen säger nämligen att man är skyldig att ansluta sig till spillvatten.

– Vissa har blivit glada när de får chansen att ansluta sig och tycker att kostnaden är skälig. Andra vill till exempel göra en egen avloppsanläggning, men det får man inte enligt lag inom ett sådant här verksamhetsområde.

Att ta fram 83 544 kronor eller 120 479 kronor med kort varsel, det är kanske inte så lätt för alla?

– Ja, det är en stor summa men det är en fråga för fastighetsägaren. När vi nu är i början av utbyggnaden, så kommer det här rätt snabbt på. Vår målsättning är att vi ska vara ett eller två år före med vår information, så att alla ska hinna förbereda sig. Vi håller på med informationsträffar, säger Hans Nilsson.

Själva grävningen går sakta, har någon tyckt?

– Det kan jag inte svara på. Vi har gjort en upphandling och vi betalar för löpande kostnad.

Varför kan man inte göra rot-avdrag? undrar en annan.

– Jag ska kolla detta, men jag tror inte att det går.

Och vad händer med alla fastigheter som har egna avloppsanläggningar och som inte får koppla upp sig till en kommunal avloppsledning?

– Där ska fastighetsägaren renovera sin anläggning. Och det går inte att hitta på egna lösningar, utan man ska först ansöka hos miljöenheten och få ett beslut på hur detta ska göras, svarar Hans Nilsson.

Inom Sunne kommun finns 4 000 enskilda avloppsanläggningar, där 3 000 är aktiva i dag. De töms av en entreprenör på uppdrag av Sunne kommun och slammet körs till reningsverket.

Inventering

För något år sedan gjordes en inventering av alla avloppsanläggningar, vilket ledde till att kommunen nu har ett uppdaterat brunnsregister.

– Miljöenheten började driva projektet ”små avlopp ingen skitsak”, där fastighetsägare informerades om att avlopp ska renoveras. Då kom även önskemål in från fastighetsägare om att få ansluta sig till kommunalt avlopp, berättar Hans Nilsson.

Detta önskemål fångades upp av politiker och VA-enheten fick i uppdrag att ta fram lämpliga områden för vatten- och avloppsutbyggnad. Så i mars 2016 beslöt kommunfullmäktige att utse elva nya verksamhetsområden för en kommunal vatten- och avloppsutbyggnad.

Mot Bäckalund

Från reningsverket i Sunne grävs just nu vatten- och avloppsledningar norrut mot Bäckalund och de fastigheter som finns utmed denna sträckning ansluts till spillvatten, och de som vill ha kommunalt vatten får även det.

Andra områden som står på tur är Ingmår, Östanås och Södra Viken. Oavsett var man bor bli taxan den samma. Alla får solidariskt dela på kostnaderna.

– All VA-verksamhet i Sunne är avgiftsfinansierad, såväl för anslutning som själva driften.

– Och när det nu byggs nya anläggningar, så blir det förhöjda anslutningsavgifter, säger Hans.

Brytpunkt

Efter att kommunens VA-grävning startat har också synpunkter från enskilda fastighetsägare kommit in.

– Man har haft en gammal taxa och får en ny, men det måste ju bli en brytpunkt, konstaterar Hans.

När det gäller kronor och ören, så ligger Sunne kommun ungefär i mitten av vad Värmlandskommunerna tar ut, visar det sig.

Enligt VA-statistiken från 2016 var Munkfors lägst med 67 800 kronor för en VA-anslutning. Hammarö låg högst med 210 000 kronor. Sunnes var på 91 262 kronor.

VA-lagen föreskriver

Vad den enskilde fastighetsägaren måste göra är att ansluta sig till spillvattnet.

– Det kostar 83 544 för alla. Vill man ha både vatten och spillvatten så går det på 120 479.

VA–lagen säger nämligen att man är skyldig att ansluta sig till spillvatten.

– Vissa har blivit glada när de får chansen att ansluta sig och tycker att kostnaden är skälig. Andra vill till exempel göra en egen avloppsanläggning, men det får man inte enligt lag inom ett sådant här verksamhetsområde.

Att ta fram 83 544 kronor eller 120 479 kronor med kort varsel, det är kanske inte så lätt för alla?

– Ja, det är en stor summa men det är en fråga för fastighetsägaren. När vi nu är i början av utbyggnaden, så kommer det här rätt snabbt på. Vår målsättning är att vi ska vara ett eller två år före med vår information, så att alla ska hinna förbereda sig. Vi håller på med informationsträffar, säger Hans Nilsson.

Själva grävningen går sakta, har någon tyckt?

– Det kan jag inte svara på. Vi har gjort en upphandling och vi betalar för löpande kostnad.

Varför kan man inte göra rot-avdrag? undrar en annan.

– Jag ska kolla detta, men jag tror inte att det går.

Och vad händer med alla fastigheter som har egna avloppsanläggningar och som inte får koppla upp sig till en kommunal avloppsledning?

– Där ska fastighetsägaren renovera sin anläggning. Och det går inte att hitta på egna lösningar, utan man ska först ansöka hos miljöenheten och få ett beslut på hur detta ska göras, svarar Hans Nilsson.