2017-03-14 14:08

2017-03-14 14:08

Karl-Johan gör ny Kobrin-resa

VÄSTRA ÄMTERVIK: Utbytet för att hjälpa handikappade barn började för tio år sedan

När Karl-Johan Adolfsson fyllde 70 år följde många hans uppmaning att i stället för presenter skänka pengarna till ett dagcenter för handikappade barn i den vitryska staden Kobrin.
– Vi fick in 23 990 kronor från 65 givare, och nu åker vi till Kobrin och överlämnar dem på plats, berättar Karl-Johan.

Det hela började för tio år sedan med att Paul och Ann-Britt Lund, från Baptistförsamlingen i Västra Ämtervik, engagerade sig för hjälparbete i Vitryssland.

– Det var en påsk för tio år sedan som vi åkte, jag och min fru Kathie och paret Lund till Vitryssland och då besökte vi dagcentret i staden Kobrin. Det kan jämföras med en svensk särskola, berättar Karl-Johan.

Blev utbyte

Rektorn där ville veta hur vi i Sverige jobbar med handikappade barn och det ledde till ett utbyte mellan Sunne och Kobrin. Staden hade bland annat ett utvecklingsprojekt med Sunne kommun, där personal från dagcentret deltog i utbildning vid Bergskog.

– Vi visade hur vi tar hand om handikappade barn i skola och förskola och det ledde till vidare utbyten under åren 2007 till 2009 och som Sida finansierade, berättar han.

Efter 2009 har Karl-Johan Adolfsson behållit kontakten.

– Och när jag skulle fylla 70, så tänkte jag att de eventuella gåvorna skulle kunna hjälpa barnen i Kobrin.

65 givare

Det kom in inte mindre än 23 990 kronor från 65 olika bidragsgivare.

– Pengarna ska överlämnas till dagcentret nu i vår och vi är fyra stycken som åker dit efter påsk. Behovet är stort. Vi har tidigare hjälpt till med bland annat en mixer för mat, pengar till fönsterbyten, rullstolar och tjocka mattor till golven. Det är annars kalla stengolv som barnen kryper på, berättar Karl-Johan Adolfsson.

Det hela började för tio år sedan med att Paul och Ann-Britt Lund, från Baptistförsamlingen i Västra Ämtervik, engagerade sig för hjälparbete i Vitryssland.

– Det var en påsk för tio år sedan som vi åkte, jag och min fru Kathie och paret Lund till Vitryssland och då besökte vi dagcentret i staden Kobrin. Det kan jämföras med en svensk särskola, berättar Karl-Johan.

Blev utbyte

Rektorn där ville veta hur vi i Sverige jobbar med handikappade barn och det ledde till ett utbyte mellan Sunne och Kobrin. Staden hade bland annat ett utvecklingsprojekt med Sunne kommun, där personal från dagcentret deltog i utbildning vid Bergskog.

– Vi visade hur vi tar hand om handikappade barn i skola och förskola och det ledde till vidare utbyten under åren 2007 till 2009 och som Sida finansierade, berättar han.

Efter 2009 har Karl-Johan Adolfsson behållit kontakten.

– Och när jag skulle fylla 70, så tänkte jag att de eventuella gåvorna skulle kunna hjälpa barnen i Kobrin.

65 givare

Det kom in inte mindre än 23 990 kronor från 65 olika bidragsgivare.

– Pengarna ska överlämnas till dagcentret nu i vår och vi är fyra stycken som åker dit efter påsk. Behovet är stort. Vi har tidigare hjälpt till med bland annat en mixer för mat, pengar till fönsterbyten, rullstolar och tjocka mattor till golven. Det är annars kalla stengolv som barnen kryper på, berättar Karl-Johan Adolfsson.