2017-02-13 09:29

2017-02-13 09:29

Elever bygger skärmflyg

SUNNE: ”Bra för samarbetet”

På fredagen blev det ingen vanlig skoldag för klass 5–6 på Ekeby skola. Hela dagen ägnades åt att bygga skärmflyg.
– De har fått jobba i två grupper. Att lära sig samarbeta är en viktig del av det hela, säger läraren Linda Ekberg.

Den som höll i projektet var German Dominguez Pimentel från företaget Icarosdröm som arrangerar aktiviteter kring radiostyrd skärmflygning för båda stora och små.

– Det finns många utmaningar med att bygga ramen till själva ”farkosten”. Att såga ut delarna och foga samman dem, med mera. Det är riktigt kul att se hur eleverna löser det, säger German.

Teknik och slöjd

Det är första gången som Ekeby skola provar på att bygga modellskärmflyg. Skärmflygsprojektet ingår som en del av ämnena teknik och träslöjd.

– Klassen har delats upp i två grupper som gör ett fordon var. Fokus ligger framför allt på samarbete och att respektera varandra i gruppen. Modellskärmflygen ska bli klara i dag och på fredag är det provflygning i sporthallen, berättar Linda Ekberg.

Meningsfullt

German tycker att sådana här aktiviteter fyller en viktig funktion.

– Det är så mycket för unga som är individuellt i dag, inte minst i datorernas värld. Så att göra något tillsammans som kräver eftertanke och planering är väldigt meningsfullt, säger han.

Samarbete

Vi pratade med Moses Bocker, en av eleverna, och han verkade trivas med uppgiften.

– Det går rätt lätt. Jag filar till så att bitarna får den form de ska ha och det är viktigt att fila ner bitarnas hörn. Och sedan gäller det bara att lyssna på instruktionerna och samarbeta i gruppen så fungerar det bra, säger han.

Den som höll i projektet var German Dominguez Pimentel från företaget Icarosdröm som arrangerar aktiviteter kring radiostyrd skärmflygning för båda stora och små.

– Det finns många utmaningar med att bygga ramen till själva ”farkosten”. Att såga ut delarna och foga samman dem, med mera. Det är riktigt kul att se hur eleverna löser det, säger German.

Teknik och slöjd

Det är första gången som Ekeby skola provar på att bygga modellskärmflyg. Skärmflygsprojektet ingår som en del av ämnena teknik och träslöjd.

– Klassen har delats upp i två grupper som gör ett fordon var. Fokus ligger framför allt på samarbete och att respektera varandra i gruppen. Modellskärmflygen ska bli klara i dag och på fredag är det provflygning i sporthallen, berättar Linda Ekberg.

Meningsfullt

German tycker att sådana här aktiviteter fyller en viktig funktion.

– Det är så mycket för unga som är individuellt i dag, inte minst i datorernas värld. Så att göra något tillsammans som kräver eftertanke och planering är väldigt meningsfullt, säger han.

Samarbete

Vi pratade med Moses Bocker, en av eleverna, och han verkade trivas med uppgiften.

– Det går rätt lätt. Jag filar till så att bitarna får den form de ska ha och det är viktigt att fila ner bitarnas hörn. Och sedan gäller det bara att lyssna på instruktionerna och samarbeta i gruppen så fungerar det bra, säger han.