2017-02-09 18:17

2017-02-09 18:17

Bullernivån inget hinder för bygglov

SUNNE: Trafiken har minskat med i snitt 475 fordon per dygn

En ny bullermätning har gjorts längs Parkgatan och den visar att trafikbullret inte överstiger gränsvärdet. Därmed är ett av de stora hindren för Lars-Erik Rhodin borta.
Den 20 februari tas hans bygglovsansökan upp i miljö- och bygglovsnämnden.

I bygglovsansökan som Lars-Erik Rhodin lämnade in i höstas finns 32 lägenheter inritade i ett 46 meter långt hus längs Parkgatan. En orsak till att ärendet dragit ut på tiden är att bullernivån längs Parkgatan enligt en mätning från 2015 överstiger den högsta tillåtna nivån med en decibel.

473 färre fordon

För ett par veckor sedan gjordes en ny bullermätning längs den aktuella gatan, och den visade andra siffror.

– Den nya mätningen visar att det åker i snitt 1 127 fordon per dygn längs Parkgatan. Vid mätningen 2015 var siffran 1 602 fordon. Trafikmängden har alltså minskat med i snitt 475 fordon per dygn, och det gör att bullernivån inte överstiger gränsvärdet. Buller är därmed inget problem i bygglovsansökan, berättar samhällsplanerare Mikael Persson.

Det är en ganska stor minskning, och vad den beror på är förstås svårt att svara på.

– Det är mycket som spelar in. Trafiken leds inte annorlunda i centrum jämfört med 2015, så det vore ju positivt om orsaken var att folk väljer att gå eller cykla i större utsträckning än tidigare. Det här kommer vi att undersöka närmare när vi gör en uppdaterad miljöanalys kring Storgatan under året.

Ärendet tas upp i miljö- och bygglovsnämnden den 20 februari, och då återstår att se om Lars-Erik Rhodin beviljas bygglov.

– Det är ett antal punkter till som man måste ta ställning till, förklarar byggnadsinspektör Joakim Örnborg.

I bygglovsansökan som Lars-Erik Rhodin lämnade in i höstas finns 32 lägenheter inritade i ett 46 meter långt hus längs Parkgatan. En orsak till att ärendet dragit ut på tiden är att bullernivån längs Parkgatan enligt en mätning från 2015 överstiger den högsta tillåtna nivån med en decibel.

473 färre fordon

För ett par veckor sedan gjordes en ny bullermätning längs den aktuella gatan, och den visade andra siffror.

– Den nya mätningen visar att det åker i snitt 1 127 fordon per dygn längs Parkgatan. Vid mätningen 2015 var siffran 1 602 fordon. Trafikmängden har alltså minskat med i snitt 475 fordon per dygn, och det gör att bullernivån inte överstiger gränsvärdet. Buller är därmed inget problem i bygglovsansökan, berättar samhällsplanerare Mikael Persson.

Det är en ganska stor minskning, och vad den beror på är förstås svårt att svara på.

– Det är mycket som spelar in. Trafiken leds inte annorlunda i centrum jämfört med 2015, så det vore ju positivt om orsaken var att folk väljer att gå eller cykla i större utsträckning än tidigare. Det här kommer vi att undersöka närmare när vi gör en uppdaterad miljöanalys kring Storgatan under året.

Ärendet tas upp i miljö- och bygglovsnämnden den 20 februari, och då återstår att se om Lars-Erik Rhodin beviljas bygglov.

– Det är ett antal punkter till som man måste ta ställning till, förklarar byggnadsinspektör Joakim Örnborg.