2016-10-14 09:39

2016-10-14 09:39

"Trenden måste vändas"

SUNNE: Ett tuffare politiskt klimat

Reaktionerna från allmänheten på vissa inslag vid senaste kommunfullmäktige kastar fortfarande sin skugga över Sunnepolitiken.
– Jag har full förståelse för att folk reagerar. Nu måste vi visa att vi kan bättre, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Reaktionerna gällde bland annat att Fredrik Andersson (M) yttrade ”ordförande Adolfsson” i ett anförande trots att Förvaltningsrätten inhiberat kf:S beslut att välja Karl-Johan Adolfsson (C) till fullmäktigeordförande i stället för sittande Anders Broman (Hela Sunne). Men även Gunilla Ingemyrs eget uppträdande ifrågasattes.

– Jag har läst insändarna i Fryksdalsbygden och tar till mig av kritiken. Det är väldigt bekymmersamt om folk tycker att vi brister i respekten mot andra. Det är också viktigt att vi politiker inte slår ifrån oss utan tar det här på största allvar. Jag tror att många av oss har fått en tankeställare och att det förhoppningsvis präglar politiken framöver, säger Gunilla Ingemyr.

Hur har det blivit så här då?

– Jag tror att det har blivit ett tuffare politiskt klimat i vissa frågor. Vilket medfört att vi nog har blivit lite hemmablinda.

Gunilla Ingemyr tänker inte peka finger åt någon annan.

– Vi måste börja med oss själva. Jag är självkritisk och kommer att tänka över hur jag uttrycker mig och beter mig. Vi är folkvalda och måste kunna skilja på sak och person. Nu måste vi verkligen ta tag i det här och vända trenden, säger hon.

Reaktionerna gällde bland annat att Fredrik Andersson (M) yttrade ”ordförande Adolfsson” i ett anförande trots att Förvaltningsrätten inhiberat kf:S beslut att välja Karl-Johan Adolfsson (C) till fullmäktigeordförande i stället för sittande Anders Broman (Hela Sunne). Men även Gunilla Ingemyrs eget uppträdande ifrågasattes.

– Jag har läst insändarna i Fryksdalsbygden och tar till mig av kritiken. Det är väldigt bekymmersamt om folk tycker att vi brister i respekten mot andra. Det är också viktigt att vi politiker inte slår ifrån oss utan tar det här på största allvar. Jag tror att många av oss har fått en tankeställare och att det förhoppningsvis präglar politiken framöver, säger Gunilla Ingemyr.

Hur har det blivit så här då?

– Jag tror att det har blivit ett tuffare politiskt klimat i vissa frågor. Vilket medfört att vi nog har blivit lite hemmablinda.

Gunilla Ingemyr tänker inte peka finger åt någon annan.

– Vi måste börja med oss själva. Jag är självkritisk och kommer att tänka över hur jag uttrycker mig och beter mig. Vi är folkvalda och måste kunna skilja på sak och person. Nu måste vi verkligen ta tag i det här och vända trenden, säger hon.