2016-10-10 15:58

2016-10-10 15:58

Parkeringsplatser blir mer tillgängliga

SUNNE: Gamla Domusparkeringen tidsbegränsas

Bristen på parkeringar i Sunne centrum är ett ständigt återkommande ämne. Men nu kan det bli tillgång till fler centrala platser. Gamla Domusparkeringen ska nämligen tidsbegränsas.

Anders Magnusson äger parkeringen bakom Teaterbiografen. I dag finns ingen tidsbegräsning, vilket har lett till att parkeringen inte är särskilt tillgänglig för tillfälliga besökare i centrum.

– Jag har fått veta att många av de som jobbar i centrum parkerar där och att nästan samtliga parkeringsplatser är fyllda redan vid åttatiden på morgonen. Så nu har jag bestämt mig för att göra om den till en tretimmarsparkering. Orsaken är att jag vill ha mer omsättning på parkeringen, för att fler ska få tillgång till den, berättar han.

Anders Magnusson äger parkeringen bakom Teaterbiografen. I dag finns ingen tidsbegräsning, vilket har lett till att parkeringen inte är särskilt tillgänglig för tillfälliga besökare i centrum.

– Jag har fått veta att många av de som jobbar i centrum parkerar där och att nästan samtliga parkeringsplatser är fyllda redan vid åttatiden på morgonen. Så nu har jag bestämt mig för att göra om den till en tretimmarsparkering. Orsaken är att jag vill ha mer omsättning på parkeringen, för att fler ska få tillgång till den, berättar han.