2016-10-06 17:06

2016-10-06 17:06

Inspirationsresa i Japan

SUNNE: "Får inte eleverna jobb efter utbildningen, får vi inte utbildningen"

Brobygrafiska befinner sig just nu i Japan för att besöka mässor, företag och Tokyo Pack. Resan är en del av kontaktnätsbyggandet, men också för att hämta inspiration från den japanska marknaden.

I tio år har Brobygrafiska samarbetat med japanska aktörer i olika förpackningsprojekt och även haft elever som gjort sin praktik där. Laurence Autard de Bragard, YH-administratör, är inte med den här gången, men fick goda intryck av sin Japanresa.

– Sara Larsson (lärare i design) och Per Branzén (verksamhetsledare) är i Japan mellan första och åttonde oktober. Under resan besöker de företag och deltar i mässor för att knyta kontakter och se hur trenden för design ser ut där, säger hon.

Inspireras av andra

Mats Olsson, lärare/ansvarig förpackningsdesign, menar att resorna som skolan gör är en viktig del för att kunna bygga upp ett starkt kontaktnätverk och ge bra förutsättningar för eleverna.

– Att se andra förpackningslösningar än de som vi har i Norden är nyttigt för att vi ska kunna utvecklas. Hur är deras synsätt på förpackningar jämfört med vår egen? Det blir ett utbyte som båda parter kan dra nytta av.

Japan i framkant

Den kanske viktigaste delen med kontaktnätet är att eleverna ska få jobb efter utbildningen.

– Vi är väldigt beroende av företag. Får inte eleverna jobb efter utbildningen, får vi inte utbildningen. Så enkelt är det.

Trendanalys i Japan är något som många företag och skolor blickar mot, då landet ligger i framkant vad gäller förpackningsutveckling och digital display. Brobygrafiska fokuserar mest på livsmedelsförpackningar för att få med många element i förpackningen.

– Det är många saker att tänka på om man ska förpacka livsmedel. Förpackningen får inte avge någon smak och det ska vara rätt förslutet. Eftersom utbildningen inte är så lång är det lärorikt att just jobba med den här typen av förpackning, säger Mats Olsson.

I tio år har Brobygrafiska samarbetat med japanska aktörer i olika förpackningsprojekt och även haft elever som gjort sin praktik där. Laurence Autard de Bragard, YH-administratör, är inte med den här gången, men fick goda intryck av sin Japanresa.

– Sara Larsson (lärare i design) och Per Branzén (verksamhetsledare) är i Japan mellan första och åttonde oktober. Under resan besöker de företag och deltar i mässor för att knyta kontakter och se hur trenden för design ser ut där, säger hon.

Inspireras av andra

Mats Olsson, lärare/ansvarig förpackningsdesign, menar att resorna som skolan gör är en viktig del för att kunna bygga upp ett starkt kontaktnätverk och ge bra förutsättningar för eleverna.

– Att se andra förpackningslösningar än de som vi har i Norden är nyttigt för att vi ska kunna utvecklas. Hur är deras synsätt på förpackningar jämfört med vår egen? Det blir ett utbyte som båda parter kan dra nytta av.

Japan i framkant

Den kanske viktigaste delen med kontaktnätet är att eleverna ska få jobb efter utbildningen.

– Vi är väldigt beroende av företag. Får inte eleverna jobb efter utbildningen, får vi inte utbildningen. Så enkelt är det.

Trendanalys i Japan är något som många företag och skolor blickar mot, då landet ligger i framkant vad gäller förpackningsutveckling och digital display. Brobygrafiska fokuserar mest på livsmedelsförpackningar för att få med många element i förpackningen.

– Det är många saker att tänka på om man ska förpacka livsmedel. Förpackningen får inte avge någon smak och det ska vara rätt förslutet. Eftersom utbildningen inte är så lång är det lärorikt att just jobba med den här typen av förpackning, säger Mats Olsson.

  • Robert Nilsson