2016-10-03 14:11

2016-10-03 14:11

Fler utredningar krävs för skidområde

FINFALLET: Möten med Bixia och Ski Sunne under veckan

Länsstyrelsen har en del synpunkter på detaljplanen för området på toppen av Ski Sunne, och nu fortsätter Sunne kommuns arbete.
– Denna vecka ska vi träffa både Bixia och Ski Sunne och se över vad som måste göras, berättar planarkitekt Johanna Bergsman.

Ski Sunne vill utveckla skidområdet med ytterligare byggrätter för fritidshus och uthyrningsstugor och skilodge samt göra det möjligt att förändra servicebyggnader och parkeringsområden vid toppen av anläggningen. Därför görs en ny detaljplan för området och myndigheter och andra berörda har haft möjligheter att ge sina synpunkter på planen.

Se över materialet

Nu har även länsstyrelsen lämnat sitt yttrande och de skriver att de ser positivt på en utveckling av skidanläggningen och besöksnäringen i Sunne. Men de skriver också att det samtidigt är viktigt att utvecklingen sker med hänsyn till övriga frilufts- och naturvärden samt befintliga och tillkommande verksamheter. De menar att bland annat påverkan på friluftsliv, landskapsbild och naturvärden måste utredas bättre, liksom dagvatten och buller innan kommunen kan gå vidare i detaljplanearbetet. Dessutom uppmärksammar de kommunen på Bixia Byggvind AB:s tillstånd från Miljöprövningsdelegationen om att få uppföra vindkraftverk i närområdet.

Sunne kommuns planarkitekt Johanna Bergsman har nu kallat Bixia och Ski Sunne till nytt möte denna vecka.

– Vi ska se över vilket material vi har som vi kan använda och utgå från, vilken information vi måste skaffa och vilka delar som vi anser behöver utredas bättre, berättar hon.

Au 26 oktober

Synpunkterna ska sammanställas i en samrådsgörelse och målet är att presentera den för allmänna utskottet den 26 oktober.

– I regel brukar vi även beskriva vilka åtgärder vi tänker göra, men i detta fall är det inte säkert att vi hinner det, berättar hon.

Ski Sunne vill utveckla skidområdet med ytterligare byggrätter för fritidshus och uthyrningsstugor och skilodge samt göra det möjligt att förändra servicebyggnader och parkeringsområden vid toppen av anläggningen. Därför görs en ny detaljplan för området och myndigheter och andra berörda har haft möjligheter att ge sina synpunkter på planen.

Se över materialet

Nu har även länsstyrelsen lämnat sitt yttrande och de skriver att de ser positivt på en utveckling av skidanläggningen och besöksnäringen i Sunne. Men de skriver också att det samtidigt är viktigt att utvecklingen sker med hänsyn till övriga frilufts- och naturvärden samt befintliga och tillkommande verksamheter. De menar att bland annat påverkan på friluftsliv, landskapsbild och naturvärden måste utredas bättre, liksom dagvatten och buller innan kommunen kan gå vidare i detaljplanearbetet. Dessutom uppmärksammar de kommunen på Bixia Byggvind AB:s tillstånd från Miljöprövningsdelegationen om att få uppföra vindkraftverk i närområdet.

Sunne kommuns planarkitekt Johanna Bergsman har nu kallat Bixia och Ski Sunne till nytt möte denna vecka.

– Vi ska se över vilket material vi har som vi kan använda och utgå från, vilken information vi måste skaffa och vilka delar som vi anser behöver utredas bättre, berättar hon.

Au 26 oktober

Synpunkterna ska sammanställas i en samrådsgörelse och målet är att presentera den för allmänna utskottet den 26 oktober.

– I regel brukar vi även beskriva vilka åtgärder vi tänker göra, men i detta fall är det inte säkert att vi hinner det, berättar hon.